Xây dựng Đảng, chính quyền

Quang Bình Khai giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị khóa 30

17/08/2020 07:00 52 lượt xem

Sáng 17/8, Trung tâm bồi dưỡng Chính trị phối hợp với Ban Tổ chức - Nội vụ, Ban Tuyên giáo Huyện ủy và các Chi, Đảng bộ trong huyện tổ chức khai giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị khóa 30 năm 2020. Đến dự có đồng chí Triệu Tài Phong, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy và 60 học viên tham gia lớp học.

Lớp Sơ cấp lý luận chính trị khóa 30 được tổ chức từ ngày 17/8 đến ngày 17/9/2020. Trong quá trình học tập, lớp sẽ được nghiên cứu 18 Chuyên đề trong giáo trình Sơ cấp lý luận chính trị do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn. Thông qua lớp học giúp cho học viên nắm được những vấn đề cơ bản về Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng. Nắm được những nội dung cốt lõi của triết học Mác- Lênin, kinh tế chính trị Mác – Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Những quan điểm, chủ trương lớn của Đảng về phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng – an ninh, chiến lược phát triển con người trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội. Trang bị cho học viên những kiến thức, kỹ năng, thế giới quan và phương pháp luận khoa học về Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tương Hồ Chí Minh; về đường lối cách mạnh Việt Nam, về công tác xây dựng Đảng, công tác vận động quần chúng trong thời kỳ mới; cùng nhiều chuyên đề bổ ích khác nhằm giúp cho các học viên vận dụng vào thức tế công tác ở địa phương, đơn vị và trong cuộc sống, góp phần nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, năng lực công tác; tích cực tham gia thực hiện tốt thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ở cơ sở.


Tin khác

Liên kết website