Các đơn vị sự nghiệp
 • Bệnh viện Đa khoa
  Bệnh viện Đa khoa
 • Trung tâm Y tế
  Trung tâm Y tế
 • Ban quản lý các dự án đầu tư và xây dựng
  Ban quản lý các dự án đầu tư và xây dựng
 • Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên
  Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên
 • Văn phòng đăng ký QSDĐ và PT quỹ đất
  Văn phòng đăng ký QSDĐ và PT quỹ đất
 • Trạm Khuyến nông
  Trạm Khuyến nông
 • Trung tâm Văn hoá, Thông tin và Du lịch
  Trung tâm Văn hoá, Thông tin và Du lịch

Liên kết website