Content with Nhóm tin tức Thông tin chỉ đạo, điều hành .

Ngày 26/10/2023 Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Kết luận 663/TB-UBND về Thông báo Kết luận phiên họp tháng 10 năm 2023 của UBND huyện
Ngày 27/9/2023 Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Kết luận 576/TB-UBND về thông báo kết luận phiên họp tháng 9 năm 2023 của UBND huyện
Ngày 24/8/2023 Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Kết luận 501/TB-UBND về thông báo Kết luận phiên họp trực tuyến tháng 8 năm 2023 của UBND huyện
Ngày 21/6/2023 Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Kết luận 393/TB-UBND về thông báo Kết luận phiên họp trực tuyến tháng 6/2023 của UBND huyện
Ngày 23/5/2023 Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Kết luận 334/TB-UBND về kết luận phiên họp tháng 5 năm 2023 
Ngày 06/4/2023 Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Thông báo Kết luận 233/TB-UBND Thông báo Kết luận của Đồng chí Chẳng Thị Liên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện tại buổi kiểm tra tình...
Ngày 06/4/2023 Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Thông báo Kết luận 234/TB-UBND về thông báo Kết luận của đồng chí Chẳng Thị Liên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện tại buổi kiểm tra tình...
Ngày 27/3/2023 Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Kết luận 198/TB-UBND về kết luận phiên họp quý I năm 2023 của UBND huyện
Ngày 15/3/2023 Huyện ủy Quang Bình ban hành Thông báo Kết luận 117-TB/HU Thông báo kết luận của đồng chí Bí thư Huyện ủy tại buổi làm việc với Đảng bộ xã Bằng Lang
Ngày 17/3/2023 Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Thông báo Kết luận 176/TB-UBND về thông báo kết luận của đồng chí Tăng Trung In - Phó Chủ tịch UBND huyện - Chủ tịch Hội đồng thẩm định quy hoạch...
Ngày 10/3/2023 Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Kết luận 156/TB-UBND về Kết luận của đồng chí Chẳng Thị Liên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện - Trưởng Ban chỉ đạo Tháng thanh niên và...
Ngày 20/01/2023 Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Kết luận 23/TB-UBND về kết luận phiên họp tháng 01 năm 2023 của UBND huyện
Ngày 20/02/2023 Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Kết luận 113/TB-UBND về kết luận phiên họp tháng 02 năm 2023 của UBND huyện
Ngày 10/02/2023 Huyện ủy Quang Bình ban hành Kết luận số 975-KL-HU về Kết luận của Thường trực Huyện ủy 
Ngày 28/11/2022 Ủy ban nhân dân huyện Quang Bình ban hành Quyết định số 4726/QĐ-UBND về việc tặng giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho vận động viên đạt thành tích cao tại giải điền kinh...
Ngày 21/11/2022 Ủy ban nhân dân huyện Quang Bình ban hành Thông báo số 905/TB-UBND về Thông báo kết luận của đồng chí Tăng Trung In - Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với Khối Tài nguyên...
Ngày 15/11/2022 Ủy ban nhân dân huyện Quang Bình ban hành Quyết định số 4585/QĐ-UBND về việc tặng giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho cá nhânđã có thành tích xuất sắc nhân dịp kỷ niệm 40 năm...
Ngày 11/11/2022 Đoàn kiểm tra của Ủy ban nhân dân huyện Quang Bình ban hành Thông báo số 893/TB-ĐKT về kết quả kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về đất đai trên địa bàn huyện Quang Bình...
Ngày 19/10/2022 Ủy ban nhân dân huyện Quang Bình ban hành Quyết định số 4213/TB-UBND về việc tặng giấy khen của Chủ tịch UBND huyện trong thực hiện nhiệm vụ Diễn tập ứng phó cháy rừng và...
Ngày 27/09/2022 Ủy ban nhân dân huyện Quang Bình ban hành Thông báo số 772/TB-UBND về Kết luận phiên họp tháng 9 năm 2022 của UBND huyện

Wish Lists

No wish lists were found.
Thông tin chỉ đạo, điều hành
— 20 Items per Page
Showing 1 - 20 of 58 results.

Liên kết website