Xây dựng nông thôn mới
 • Thứ 7 hướng về nông thôn mới tại xã Yên Thành
  Thứ 7 hướng về nông thôn mới tại xã Yên Thành
 • Nỗ lực hoàn thành tiêu chí Giao thông ở Tân Nam và Yên Thành (Quang Bình)
  Nỗ lực hoàn thành tiêu chí Giao thông ở Tân Nam và Yên Thành (Quang Bình)
 • Lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh làm việc tại xã Yên Thành
  Lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh làm việc tại xã Yên Thành
 • Hội nghị giao ban Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng NTM 9 tháng đầu năm 2021
  Hội nghị giao ban Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng NTM 9 tháng đầu năm 2021
 • Nỗ lực hoàn thành tiêu chí Giao thông ở Tân Nam và Yên Thành (Quang Bình)
  Nỗ lực hoàn thành tiêu chí Giao thông ở Tân Nam và Yên Thành (Quang Bình)
 • Quang Bình hướng tới huyện Nông thôn mới
  Quang Bình hướng tới huyện Nông thôn mới
 • Hội nghị giao ban Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
  Hội nghị giao ban Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
 • Huyện Quang Bình phát động chương trình cải tạo vườn tạp
  Huyện Quang Bình phát động chương trình cải tạo vườn tạp
 • Quang Bình tổ chức Lễ công bố xã Hương Sơn đạt chuẩn nông thôn mới
  Quang Bình tổ chức Lễ công bố xã Hương Sơn đạt chuẩn nông thôn mới
 • Thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới tại xã Hương Sơn
  Thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới tại xã Hương Sơn
 • Hương Sơn quyết tâm hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới
  Hương Sơn quyết tâm hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới
 • Quang Bình tổ chức Hội nghị tư vấn xây dựng Đề án huyện Quang Bình đạt tiêu chí huyện NTM
  Quang Bình tổ chức Hội nghị tư vấn xây dựng Đề án huyện Quang Bình đạt tiêu chí huyện NTM
 • Xã Vĩ Thượng ra quân ngày thứ 7 vì nông thôn mới
  Xã Vĩ Thượng ra quân ngày thứ 7 vì nông thôn mới
 • Hương Sơn đẩy mạnh tiến độ xây dựng nông thôn mới
  Hương Sơn đẩy mạnh tiến độ xây dựng nông thôn mới
 • Ban Dân vận Huyện ủy phát động ngày thứ 7 vì nông thôn mới
  Ban Dân vận Huyện ủy phát động ngày thứ 7 vì nông thôn mới
 • Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh làm việc tại xã Hương Sơn (Quang Bình)
  Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh làm việc tại xã Hương Sơn (Quang Bình)
 • Hội nông dân huyện tổ chức ngày thứ 7 vì nông thôn mới
  Hội nông dân huyện tổ chức ngày thứ 7 vì nông thôn mới
 • Quang Bình họp lấy ý kiến tham gia vào Đề án xây dựng huyện NTM, giai đoạn 2020 - 2025
  Quang Bình họp lấy ý kiến tham gia vào Đề án xây dựng huyện NTM, giai đoạn 2020 - 2025
 • Giao ban tiến độ Chương trình xây dựng Nông thôn mới và hỗ trợ nhà ở
  Giao ban tiến độ Chương trình xây dựng Nông thôn mới và hỗ trợ nhà ở
 • Hội nghị trực tuyến đánh giá tiến độ thực hiện Chương trình xây dựng NTM năm 2020
  Hội nghị trực tuyến đánh giá tiến độ thực hiện Chương trình xây dựng NTM năm 2020

Liên kết website