Content with Nhóm tin tức Quy hoạch của huyện .

Vừa qua, UBND huyện Quang Bình, Sở Xây dựng phối hợp với Viện Kiến trúc Quốc gia tổ chức Lễ công bố Đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Quang Bình giai đoạn đến năm 2030, tầm...
Ngày 17/8/2023 Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang đã ban hành Quyết định 1614/QĐ-UBND về phê duyệt Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Yên Bình huyện Quang Bình đến năm 2030, định...
Ngày 17/8/2023 Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang đã ban hành Quyết định 1615/QĐ-UBND về phê duyệt Đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Quang Bình tỉnh Hà Giang giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
 Ngày 06/4/2023 Sở Xây dựng đã ban hành Báo cáo số 110/BC-SXD về tiếp thu, giải trình ý kiến tham gia đối với Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Quang Bình giai đoạn đến năm 2030, tầm...
Ngày 18/01/2023 Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang đã ban hành Quyết định 112/QĐ-UBND về phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Tân Bắc, huyện Quang Bình đến năm 2035, định hướng đến năm 2050
Quy hoạch của huyện Báo cáo Quy hoạch tổng thể đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn 06/04/2022 ...
Quy hoạch của huyện Quyết định phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử...
Ngày 24/6/2021 Ủy ban nhân dân huyện Quang Bình đã ban hành Thông báo số 359/TB-UBND về việc lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư UBND các xã, thị trấn về dự thảo...
Ngày 10/11/2020 Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang đã ban hành Quyết định số 2028/QĐ-UBND về việc phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất (Bổ sung) đến năm 2020 của huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang
Ngày 29/6/2020 Ủy ban nhân dân huyện Quang Bình đã ban hành Đề án số 190/ĐA-UBND về chỉnh trang, tu tạo, trồng cây thay thế, trồng bổ sung hệ thống cây xanh đường phố trung tâm huyện lỵ huyện Quang...
Quy hoạch của huyện Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng trung tâm huyện lỵ Quang Bình giai đoạn 2008 - 2025 ...
Ngày 14/11/2019 Ủy ban nhân dân huyện Quang Bình đã ban hành Kế hoạch số 2296/QĐ-UBND về phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng trung tâm huyện lỵ Quang Bình GĐ 2008 - 2025
Ngày 17/01/2019 Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành Quyết định số 121/QĐ-UBND về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch...
Ngày 28/5/2019 Ủy ban nhân dân huyện Quang Bình ban hành Quyết định số 1250/QĐ-UBND về phê duyệt phương án chuyển đổi mô hình quản lý chợ Yên Bình, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang
Ngày 10/5/2019 Ủy ban nhân dân huyện Quang Bình ban hành Quyết định số 1137/2019/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị, thị trấn Yên Bình
Quy hoạch của huyện Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng trung tâm huyện lỵ Quang Bình, giai đoạn...
Ngày 14/3/2019 Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành Quyết định số 423/QĐ-UBND về việc phê duyệt số liệu hiện trạng rừng và đất quy hoạch phát triển rừng tỉnh Hà Giang năm 2018
Ngày 15/3/2019 Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành Quyết định số 445/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng trung tâm huyện lỵ Quang Bình, giai đoạn 2008-2025
Quy hoạch của huyện Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Quang Bình 11/01/2019 ...
Quy hoạch của huyện Quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 ...

Wish Lists

No wish lists were found.
Quy hoạch của huyện
— 20 Items per Page
Showing 1 - 20 of 28 results.

Liên kết website