Content with Nhóm tin tức Xin ý kiến dự thảo văn bản .

Xin ý kiến dự thảo văn bản V/v xin ý kiến góp ý vào dự thảo đề cương cuốn sách Đảng bộ huyện Quang Bình 20 năm xây dựng và phát...
Xin ý kiến dự thảo văn bản Về việc tham gia ý kiến vào Báo cáo thẩm định đánh giá Quy hoạch tỉnh Hà Giang thời kỳ 2021-2030,...
Xin ý kiến dự thảo văn bản V/v tham gia ý kiến dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình chuyển đổi số năm 2022 và giai đoạn...
V/v xin ý kiến tham gia vào dự thảo báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho xã Hương Sơn, huyện Quang Bình năm 2020
Ngày 27/8/2020 Ủy ban nhân dân huyện Quang Bình đã ban hành Thông báo số 88/TB-UBND về việc lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư và UBND các xã, thị trấn về dự...
Ngày 20/01/2020 Hội đồng thi đua khen thưởng huyện ban hành văn bản số 76/TĐKT về việc xin ý kiến đối với khen thưởng danh hiệu thi đua năm 2019
Ngày 20/11/2019 Hội đồng thi đua khen thưởng huyện ban hành văn bản số 1315/TĐKT về xin ý kiến đối với Tập thể, cá nhân, hộ gia đình đề nghị UBND tỉnh khen thưởng thành tích trong phong trào thi...
Ngày 22/8/2019 Hội đồng thi đua khen thưởng huyện ban hành văn bản số 1315/TĐKT về việc xin ý kiến đối với tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước “CCB gương...
Ngày 25/7/2019 Hội đồng thi đua khen thưởng huyện ban hành văn bản số 1155/TĐKT về việc xin ý kiến đối với Tập thể, cá nhân đề nghị UBND tỉnh tặng bằng khen có thành tích trong năm học 2018- 2019
Xin ý kiến dự thảo văn bản V/v xin ý kiến đối với Tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong huấn luyện, diễn tập chiến đấu...
Ngày 08/7/2019 Hội đồng thi đua khen thưởng huyện ban hành văn bản số 1009/TĐKT về việc xin ý kiến đối với Tập thể,cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm...
Xin ý kiến dự thảo văn bản V/v xin ý kiến đối với Tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng có thành tích xuất sắc trong công tác Hội...
Xin ý kiến dự thảo văn bản V/v xin ý kiến đối với tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng trong công tác Đội và phong trào thiếu...
Xin ý kiến dự thảo văn bản V/v xin ý kiến vào dự thảo Kế hoạch nâng cao chất lượng thực hiện Phong trào Toàn dân ĐKXDĐSVH và Gia...
Xin ý kiến dự thảo văn bản V/v tham gia ý kiến dự thảo Quy chế hoạt động của BCĐ ứng dụng và phát triển CNTT; BBT Trang TTĐT...
Xin ý kiến dự thảo văn bản V/v tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh Hà Giang...
Xin ý kiến dự thảo văn bản V/v xin ý kiến đối với dự thảo Quy chế hoạt động của Ban quản lý di sản, Ban quản lý di tích trên địa...
Xin ý kiến dự thảo văn bản Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống...
Xin ý kiến dự thảo văn bản Xin ý kiến dự thảo Quy chế đảm bảo an toàn thông tin mạng trên địa bàn huyện Quang Bình ...
Xin ý kiến dự thảo văn bản Xin ý kiến dự thảo Kế hoạch Công nghệ thông tin năm 2017 22/09/2016 ...

Wish Lists

No wish lists were found.
Xin ý kiến dự thảo văn bản
— 20 Items per Page
Showing 1 - 20 of 24 results.

Liên kết website