Tin địa phương

Kỳ họp thứ 12 HĐND thị trấn Yên Bình khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

31/12/2020 12:15 72 lượt xem

Ngày 29/12, HĐND thị trấn Yên Bình đã tổ chức kỳ họp thứ 12 HĐND khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đến dự kỳ họp có các cơ quan phụ trách thị trấn cùng các ông, bà Tổ đại biểu số 01, HĐND huyện ứng cử tại thị trấn Yên Bình.

Theo đó, kỳ họp đã tiến hành thông qua các báo cáo, tờ trình của UBND thị trấn gồm: Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND thị trấn và kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND về phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2020 và phương hướng năm 2021; Báo cáo kết quả thu, chi ngân sách năm 2020, phương hướng nhiệm vụ thu chi ngân sách năm 2021; Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 11. Tờ trình của UBND thị trấn xin phê chuẩn các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2021. Thông qua 04 báo cáo và 02 tờ trình của HĐND thị trấn; thông báo của UB MTTQ tham gia xây dựng chính quyền năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Nghe Tổ đại biểu số 01, HĐND huyện thông báo kết quả tổ chức kỳ họp thứ 12 HĐND huyện Quang Bình. Kỳ họp cũng tiến hành phần chất vấn và trả lời chất vấn, đồng thời thông qua các Nghị quyết HĐND thị trấn năm 2021.


Tin khác