Quốc phòng - An ninh

Hội thi công tác chuẩn bị huấn luyện năm 2021

27/01/2021 10:00 60 lượt xem

Để đánh giá chất lượng công tác chuẩn bị huấn luyện năm 2021 của cơ quan và các xã, thị trấn. Trên cơ sở đó rút kinh nghiệm chỉ đạo cơ quan, Ban CHQS các xã, thị trấn tiếp tục làm tốt công tác chuẩn bị trước khi bước vào huấn luyện năm 2021. Ngày 26/01, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quang Bình đã tổ chức khai mạc Hội thi công tác chuẩn bị huấn luyện năm 2021.

Tại Hội thi, các xã, thị trấn đã chuẩn bị kỹ lưỡng các mô hình học cụ, đồ dùng huấn luyện, có sự quan tâm đầu tư, tỷ lệ mô hình học cụ làm mới cao, chất lượng và tính thẩm mỹ bảo đảm, tỷ lệ các sáng kiến cải tiến kỹ thuật có tính ứng dụng cao trong huấn luyện. Trong quá trình diễn ra Hội thi, Ban tổ chức đã làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức Hội thi nghiêm túc, chặt chẽ, đánh giá kết quả khách quan, trung thực, chính xác.

 

Với sự nỗ lực, cố gắng của các đơn vị, Hội thi đã thành công tốt đẹp. Ban tổ chức đã trao giải cho các đơn vị có nhiều mô hình tốt, sáng kiến hay tham gia thi.

 


Tin khác

Liên kết website