Quốc phòng - An ninh

Thanh tra Quốc phòng - Bộ CHQS tỉnh Hà Giang làm việc tại Ban CHQS huyện Quang Bình

23/04/2024 16:44 1389 lượt xem

Từ ngày 23/4-29/4, Thanh tra Quốc phòng/Bộ CHQS tỉnh Hà Giang do đồng chí Thượng tá Nguyễn Đức Nhất, Chánh Thanh tra Quốc phòng làm trưởng đoàn, tiến hành thanh tra trách nhiệm của người chỉ huy trong thực hiện các quy định của Pháp luật về tiếp công dân; giải quyết khiếu nại tố cáo và công tác phòng chống tham nhũng đối với Ban CHQS huyện, cùng tham gia đoàn có các cơ quan chuyên môn của Bộ CHQS tỉnh và cán bộ cơ quan Thanh tra Quốc phòng tỉnh.

Toàn cảnh buổi công bố Quyết định thanh tra của Thanh tra Quốc phòng - Bộ CHQS tỉnh Hà Giang làm việc tại  Ban CHQS huyện Quang Bình

Phát biểu tại buổi công bố,  đồng chí Chánh Thanh tra Quốc phòng/ Bộ CHQS tỉnh nêu rõ mục đích, yêu cầu của đợt thanh tra và yêu cầu các thành viên trong đoàn thanh tra thực hiện nghiêm túc các quy định của đoàn, giữ vững kỷ cương, kỷ luật hành chính trong hoạt động công vụ. Đối với cơ quan, đơn vị được thanh tra chuẩn bị đầy đủ hồ, tài liệu có liên quan theo kế hoạch và cử cán bộ chỉ huy phụ trách làm đầu mối làm việc trực tiếp với đoàn thanh tra trong suốt quá trình thanh tra.

          Kết thúc buổi công bố, đồng chí Nguyễn Đức Nhất, Chánh Thanh tra Quốc phòng/ Bộ CHQS tỉnh tiếp thu các ý kiến phát biểu của các thành viên trong đoàn cũng như cơ quan đơn vị được thanh tra và thống nhất về mặt thời gian, chương trình, nội dung làm việc của Đoàn thanh tra. Đồng thời, cũng đề nghị trong quá trình Đoàn thanh tra thực hiện nhiệm vụ, các đơn vị liên quan tại buổi công bố cần phối hợp chặt chẽ để đoàn thanh tra hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch.

Ngọc Trâm

Tin khác

Liên kết website