Xây dựng nông thôn mới

Hội nghị giao ban Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

15/04/2021 08:39 54 lượt xem

Chiều ngày 13/4, Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) huyện Quang Bình đã tổ chức Hội nghị giao ban nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong quý I; phương hướng nhiệm vụ quý II/2021. Dự có các đồng chí Thường trực Huyện ủy, UBND, UB MTTQ huyện; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy; các thành viên BCĐ huyện; các ngành chuyên môn, đoàn thể huyện; lãnh đạo các xã, thị trấn. Đồng chí Triệu Tài Phong, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Trưởng BCĐ Chương trình NTM huyện chủ trì Hội nghị.

Trong quý, Văn phòng điều phối NTM đã tham mưu, tiếp nhận, xử lý các văn bản liên quan đến NTM của các cấp, ngành. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc các xã đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện nhiệm vụ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cả nội dung, hình thức đồng thời lồng ghép vào các buổi sinh hoạt, họp thôn, kết quả trong quý tuyên truyền miệng được 34 buổi với gần 3.000 lượt người tham gia; các xã phát động tổ chức ra quân “Ngày thứ 7 vì nông thôn mới” được 31 buổi với gần 4.000 lượt người tham gia, sửa chữa, phát dọn, nâng cấp được 19.500 m đường giao thông các loại. Tiếp tục xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện nội dung, giải pháp tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật tiến bộ vào sản xuất, nhân rộng các mô hình hiệu quả, triển khai các dự án phát triển đa dạng hóa sinh kế nâng cao thu nhập cho người dân. Số tiêu chí NTM tính đến hết quý I/2021 toàn huyện đạt 217 tiêu chí/14 xã, bình quân đạt 15,5 tiêu chí/01 xã. Đối với 02 xã xây dựng về đích NTM năm 2021 là Yên Thành và Tân Nam, đến nay Yên Thành đạt 10/19 tiêu chí, Tân Nam đạt 11/19 tiêu chí, các tiêu chí chưa đạt chủ yếu cần nhu cầu đầu tư từ ngân sách Nhà nước, dự kiến trong quý II sẽ tăng 3 tiêu chí đối với xã Yên Thành và 2 tiêu chí đối với xã Tân Nam.

Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Trung Ngọc phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Triệu Tài Phong, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Trưởng BCĐ đề nghị: Các xã đã đạt chuẩn NTM cần tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện phát động chương trình thứ 7 nông thôn mới gắn với cải tạo vườn tạp trên địa bàn theo Nghị quyết số 05 của Tỉnh; các tổ chức chính trị, xã hội, các ngành, đoàn thể xây dựng chương trình hỗ trợ xã về đích nông thôn mới năm 2021 ra quân phát động ngày thứ 7 hướng về nông thôn nhằm chỉnh trang khuân viên, tu sửa đường, cải tạo vườn tạp cho các xã luân phiên, phù hợp. Đối với những xã vùng III cần lựa chọn những công trình, phần việc phù hợp với địa phương, tổ chức thực hiện theo lộ trình xây dựng NTM của huyện đề ra. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhất là về các cơ chế, chính sách thực hiện NTM, huy động các nguồn lực xã hội, sức dân, nêu gương điển hình trong phong trào hiến đất của nhân dân. Đối với BCĐ xây dựng kế hoạch tổ chức ra quân tại 02 xã Tân Nam và Yên Thành hỗ trợ cho xã các phần việc cần nhân lực mỗi tháng một lần.


Tin khác

Liên kết website