Tin địa phương

Hội nghị Ban chấp hành Đảng uỷ xã Vĩ Thượng lần thứ 5

01/04/2021 14:02 63 lượt xem

Ngày 31/3, Đảng uỷ xã Vĩ Thượng tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 5. Dự Hội nghị có đồng chí Kim Văn Phúc, Ủy viên BVT Huyện ủy, Phó Chủ tịch T.Tr HĐND huyện; các cơ quan, đơn vị phụ trách xã; các đồng chí Uỷ viên BCH Đảng bộ xã, Bí thư Chi bộ trực thuộc.

Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Ban thường vụ Đảng uỷ xã đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021 và xác định nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp cơ bản cần tập trung thực hiện trong quý I. Chỉ đạo các Chi bộ căn cứ Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng các cấp; triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND nhân dân các cấp; tập trung triển khai quyết liệt Nghị quyết 05 về cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế hộ để tạo sinh kế cho người dân; tổ chức Hội nghị hiệp thương giới thiệu những người ứng cử đại biểu HĐND xã theo đúng quy định; chú trọng nâng cao công tác tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19; vận động con em trong độ tuổi tham gia nghĩa vụ quân sự năm 2021; tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh ở người và vật nuôi, thực hiện tốt các giải pháp trong lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, an ninh - quốc phòng; công tác tiếp dân được duy trì và thực hiện tốt; chỉ đạo các thôn, bản tập trung hướng dẫn người dân gieo cấy, chăm sóc các loại cây trồng trong vụ đông xuân.

Trong thời gian tới, Đảng uỷ xã Vĩ Thượng tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; chấn chỉnh, đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, họp thôn; đẩy mạnh công tác tuyên tuyền, phòng chống có hiệu quả “âm mưu diễn biến hoà bình” của các thể lực thù địch; chuẩn bị mọi công tác để tổ chức tốt Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo đúng Luật, đảm bảo diễn ra an toàn.


Tin khác

Liên kết website