Quy hoạch của huyện

Quyết định phê duyệt số liệu hiện trạng rừng và đất quy hoạch phát triển rừng tỉnh Hà Giang năm 2018

17/03/2019 07:00 29 lượt xem

Ngày 14/3/2019 Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành Quyết định số 423/QĐ-UBND về việc phê duyệt số liệu hiện trạng rừng và đất quy hoạch phát triển rừng tỉnh Hà Giang năm 2018

Tin khác

Liên kết website