Quy hoạch của huyện

Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Quang Bình

11/01/2019 00:00 1775 lượt xem

Ngày 28/12/2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành Quyết định số 2952/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Quang Bình


Tin khác

Liên kết website