Quy hoạch của huyện

Quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch huyện Quang Bình

17/01/2019 07:00 35 lượt xem

Ngày 17/01/2019 Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành Quyết định số 121/QĐ-UBND về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch huyện Quang Bình

Tin khác

Liên kết website