Quy hoạch của huyện

Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng trung tâm huyện lỵ Quang Bình, giai đoạn 2008-2025

17/03/2019 07:00 43 lượt xem

Ngày 15/3/2019 Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành Quyết định số 445/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng trung tâm huyện lỵ Quang Bình, giai đoạn 2008-2025

Tin khác

Liên kết website