Quy hoạch của huyện

Quyết định phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Quang Bình

05/01/2022 03:22 2036 lượt xem

Ngày 31/12/2021 Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang đã ban hành Quyết định số 2902/QĐ-UBND về phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Quang Bình

Đăng tải Quyết định tại đây:


Tin khác

Liên kết website