null Danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV – Đơn vị bầu cử số 01 tỉnh Hà Giang

content

 1. Bà Phạm Thúy Chinh

  

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 

Thời gian

Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác

Từ 12/1991 - 71999

Chuyên viên Ban Tổ chức chính quyền tỉnh Lào Cai (nay là Sở Nội vụ); Ủy viên BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khối các cơ quan tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 1997-2002

Từ 8/1999 - 6/2002

Phó Trưởng phòng Bộ máy - Công chức, Ban Tổ chức chính quyền tỉnh Lào Cai.

 

Từ 7/2002 - 7/2004

Chuyên viên, Thư ký Đoàn ĐBQH tỉnh Lào Cai; Phó Bí thư Chi bộ 4 thuộc Đảng bộ Văn phòng HĐND và UBND tỉnh Lào Cai.

Từ 8/2004 - 12/2006

Chi ủy viên, Phó Chánh Văn phòng, Phó Chủ tịch Công đoàn, Văn phòng HĐND và Đoàn ĐBQH tỉnh Lào Cai.

Từ 01/2007 - 4/2009

Bí thư Chi bộ, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lào Cai.

Từ 5/2009 - 11/2013

Phó Giám đốc; Phó Bí thư Chi bộ, quyền Giám đốc (Từ 9/2009); Bí thư Chi bộ, Giám đốc Nhà khách 27A Trần Hưng Đạo (Từ 12/2009); Ủy viên BCH Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội (Từ 6/2010).

Từ 12/2013 - 9/2015

Ủy viên BCH Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội; Chủ tịch Công đoàn cơ quan Văn phòng Quốc hội; Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Nhà khách Quốc hội tại Hà Nội; Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Đảng ủy Văn phòng Quốc hội (Từ 6/2015).

Từ 10/2015 - 5/2019

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn, Văn phòng Quốc hội; Bí thư Đảng bộ, Cục trưởng Cục Quản trị, Văn phòng Quốc hội; Ủy viên BCH Công đoàn Viên chức Việt Nam (Từ 7/2016).

Từ 6/2019 đến nay

Ủy viên BCH Công đoàn Viên chức Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Quốc hội.

 

 

 

2. Bà Vương Thị Hương

 


 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 

Thời gian

Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác

Từ 3/2012 - 12/2012

Hợp đồng thử việc tại Huyện đoàn Xín Mần, tỉnh Hà Giang.

Từ 01/2013 - 6/2013

Công chức dự bị tại Huyện đoàn Xín Mần, tỉnh Hà Giang.

Từ 7/2013 - 9/2013

Công chức Huyện đoàn Xín Mần, tỉnh Hà Giang.

Từ 10/2013 đến nay

Công chức Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang.

 

 

 


3. Ông Đặng Quốc Khánh

 


 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 

Thời gian

Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác

Từ 9/1999 - 8/2003

Chuyên viên Phòng Thẩm định, Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh.

Từ 9/2003 - 9/2005

Phó trưởng Phòng Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh.

Từ 10/2005 - 01/2007

Trưởng phòng Quy hoạch - Kiến trúc, Bí thư Chi đoàn Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh.

Từ 02/2007 - 9/2008

Phó Giám đốc Sở Xây dựng, Ủy viên BCH Liên đoàn lao động tỉnh, Phó Chủ tịch Công đoàn ngành xây dựng tỉnh Hà Tĩnh.

Từ 10/2008 - 8/2010

Bí thư Chi bộ Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh.

Từ 9/2010 - 11/2010

Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh.

Từ 12/2010 - 6/2013

Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Nghi Xuân, đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh, nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Từ 7/2013 - 10/2015

Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh, nhiệm kỳ 2011 - 2016, Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học Kỹ thuật Hà Tĩnh.

Từ 10/2015 - 01/2016

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh, nhiệm kỳ 2011 - 2016, Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học Kỹ thuật Hà Tĩnh.

Từ 01/2016  - 4/2016

Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh, nhiệm kỳ 2011 - 2016, Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học Kỹ thuật Hà Tĩnh.

Tháng 4/2016

Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh, nhiệm kỳ 2011 - 2016, Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học Kỹ thuật Hà Tĩnh.

Từ 4/2016 - 5/2016

Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh, nhiệm kỳ 2011 - 2016, Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học Kỹ thuật Hà Tĩnh.

5/2016 - 7/2016

Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, ĐBQH khóa XIV tỉnh Hà Tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021, đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021, Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học Kỹ thuật Hà Tĩnh.

Từ 7/2016 - 6/2019

Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Hà Tĩnh; Thành viên Ủy ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội, nhiệm kỳ 2016 - 2021, đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021, Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học Kỹ thuật Hà Tĩnh.

Từ 6/2019 - 01/2021

Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Hà Giang; Thành viên Ủy ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội, ĐBQH khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Từ 02/2021 đến nay

Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Hà Giang; Thành viên Ủy ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

 

 

 


4. Ông Nguyễn Hồng Tâm

 


 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 

Thời gian

Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác

Từ 9/1994 - 12/1994

Chiến sỹ, Tiểu đoàn 19, Bộ đội Biên phòng Hà Giang.

Từ 01/1995 - 6/1996

Chiến sỹ, Đại đội cơ động, Bộ đội Biên phòng Hà Giang.

Từ 7/1996 - 8/1998

Hạ sỹ, Học viên Trường Văn hóa ngoại ngữ Bộ đội Biên phòng.

Từ 9/1998 - 8/2002

Thiếu úy, học viên Trường Đại học Biên phòng.

Từ 9/2002 - 5/2005

Trung úy, Đội trưởng Đội Kiểm soát hành chính, Đồn Biên phòng Phó Bảng, Bộ đội Biên phòng Hà Giang.

Từ 6/2005 - 8/2009

Thượng úy, Đại úy, Đội trưởng Đội phòng chống ma túy và tội phạm, Chi ủy viên Đồn Biên phòng Phó Bảng, Bộ đội Biên phòng Hà Giang.

Từ 9/2009 - 5/2011

Đại úy, Trợ lý điều tra phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng Hà Giang.

Từ 6/2011 - 8/2016

Thiếu tá, Phó Đồn trưởng nghiệp vụ, Đảng ủy viên, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy, Bộ đội Biên phòng Hà Giang.

Từ 9/2016 - 9/2018

Trung tá, Học viên đào tạo Chỉ huy Biên phòng tỉnh, Học viện Biên phòng.

Từ 10/2018 - 11/2019

Trung tá, Phó Đồn trưởng nghiệp vụ, Đảng ủy viên, Đồn Biên phòng Nghĩa Thuận, Bộ đội Biên phòng Hà Giang.

Từ 12/2019 đến nay

Phó Trưởng phòng, Bí thư Chi bộ phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang.

 

 

 


5. Bà Phù Thị Thiên


 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 

Thời gian

Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác

Từ 9/2006 - 8/2008

Cán bộ hợp đồng tại Trung tâm Văn hóa Thể thao và Du lịch huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang.

Từ 9/2008 - 12/2009

Chủ nhiệm Hợp tác xã dệt thổ cẩm Pà Thẻn xã Tân Bắc, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang.

Từ 01/2010 - 8/2010

Cán bộ hợp đồng tại Trung tâm Văn hóa Thể thao và Du lịch huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang.

Từ 9/2010 - 9/2017

ông chức Văn hóa - Xã hội xã Tân Bắc, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang.

Từ 10/2017 - 12/2020

Cán bộ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang.

Từ 01/2021 đến nay

Phó Trưởng phòng Dân tộc huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang

Wish Lists

No wish lists were found.
Asset Publisher

Liên kết website