Ban quản lý các dự án đầu tư và xây dựng

Ban quản lý các dự án đầu tư và xây dựng

23/05/2014 07:00 1161 lượt xem

Thông tin về lãnh đạo

STT

Họ và tên

Chức vụ

Email

Điện thoại

1

Nguyễn Mạnh Hùng

Giám đốc

nmhung.qb@hagiang.gov.vn

0919.8323.683

Nhiệm vụ
Quản lý các dự án đầu tư xây dựng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện giao theo đúng quy định của pháp luật; Thực hiện nhiệm vụ Chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện dự án và nhiệm vụ chủ nhiệm điều hành dự án theo quy định hiện hành; tổ chức thực hiện một số hoạt động tư vấn xây dựng khác thông qua các hợp đồng kinh tế.
* Các nhiệm vụ chủ yếu trong quá trình quản lý điều hành dự án:
- Tổ chức lựa chọn tư vấn làm nhiệm vụ điều tra, khảo sát, lập dự án đầu tư, thiết kế bản vẽ thi công tổng dự toán công trình.
- Lập hồ sơ mời thầu, phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu.
- Trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng, thiết kế bản vẽ thi công tổng dự toán công trình.
- Ký hợp đồng kinh tế về khảo sát, thiết kế, thi công xây lắp, cung cấp vật tư thiết bị....
- Giám sát kỹ thuật thi công xây lắp công trình xây dựng.

Tin khác