Chính trị

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bản Rịa

24/09/2021 14:42 35 lượt xem

Ngày 24/9, xã Bản Rịa tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ xã lần thứ IX (mở rộng); sơ kết 9 tháng đầu năm, đề ra phương hướng thực hiện nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021. Đến dự theo dõi và chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Công Sự, Phó Bí thư T.Tr Huyện ủy, lãnh đạo các cơ quan phụ trách xã Bản Rịa.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bản Rịa
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Công Sự phát biểu tại Hội nghị

Trong 9 tháng đầu năm, tiến độ thực hiện các chỉ tiêu theo Nghị quyết, trong 19 chỉ tiêu chủ yếu năm 2021 có 07 chỉ tiêu đạt từ 100% trở lên, 03 chỉ tiêu đạt từ 50% trở lên; xã đã tập trung triển khai quyết liệt các chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2021, đảm bảo ANTT, ATGT; công tác phòng chống dịch bệnh trên người cũng như gia súc, gia cầm; tỷ lệ sản xuất các cây trồng đạt kết quả cao như lúa tăng 37 ha so với năm 2020; số lao động đi làm ăn ngoài tỉnh tăng 112 lao động so với năm 2020; việc triển khai xây dựng các mô hình phát triển chăn nuôi hàng hóa bước đầu có sự chuyển biến; công tác phòng chống tảo hôn trên địa bàn bước đầu có hiệu quả tích cực; công tác an sinh xã hội được đảm bảo, thường xuyên huy động các nguồn lực hỗ trợ cho hộ nghèo, các hộ khó khăn kịp thời.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Công Sự, Phó Bí thư T.Tr Huyện ủy đánh giá cao công tác lãnh chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên địa bàn xã đã đạt được trong thời gian qua, bên cạnh đó đề nghị trong thời gian tiếp theo cấp ủy, chính quyền xã tiếp tục phổ biến, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng các cấp tới toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm và hiểu rõ; đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với xây dựng nông thôn mới; quan tâm công tác giáo dục trên địa bàn, tuyên truyền đến nhân dân cho con em đi học đầy đủ; đẩy mạnh tuyên truyền đến nhân dân hiểu rõ các biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19 đang diễn biến phức tạp hiện nay, song song với đó nâng cao công tác phòng, chống dịch trên gia súc, gia cầm; quản lý các đối tượng đi làm ăn xa trở về địa phương; tiếp tục quan tâm công tác an sinh xã hội, công tác phòng, chống thiên tai, bão lũ, đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Vân Anh

Tin khác