Chuyên mục cải cách hành chính

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa thị trấn Yên Bình (Quang Bình) làm tốt công tác giải quyết thủ tục hành chính.

18/03/2020 07:00 74 lượt xem

Lấy sự hài lòng của các tổ chức, cá nhân là thước đo chất lượng và hiệu quả, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa thị trấn Yên Bình đã giải quyết trên 800 hồ sơ với 5 lĩnh vực: Tư pháp - hộ tịch; Địa chính; Giao thông xây dựng; Lao động thương binh - xã hội; Văn thư - lưu trữ.

Thủ tục hành chính của thị trấn được niêm yết công khai, minh bạch và giải quyết các thủ tục đúng trình tự theo quy định của pháp luật; công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cơ bản đã nhận thức được vai trò, trách nhiệm của mình trong lĩnh vực được phân công, chấp hành đúng quy định giờ giấc làm việc tại cơ quan, đơn vị và quy chế làm việc của Bộ phận một cửa. Tuy nhiên, việc tiếp nhận và trả hồ sơ tại UBND thị trấn của một số ngành còn chậm do đặc thù của từng ngành, một số lĩnh vực còn phụ thuộc vào giải quyết của cấp trên vì  vậy trả lời kết quả cho công dân còn chậm. Thời gian tiếp theo, Bộ phận một cửa thị trấn Yên Bình sẽ nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động tại Bộ phận một cửa nhằm phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.


Tin khác

Liên kết website