Xã Tân Bắc

Xã Tân Bắc

23/05/2014 07:00 1127 lượt xem

Thông tin lãnh đạo

STT

Họ và tên

Chức vụ

Email

Điện thoại

1

UBND xã Tân Bắc

xtanbac@hagiang.gov.vn

2

Nguyễn Văn Hưng

Bí thư Đảng ủy xã Tân Bắc

nvhung.qb@hagiang.gov.vn

0915.631.156

3

Phù Quang Tuấn

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tân Bắc

pqtuan.xtanbac@hagiang.gov.vn

0354.281.076

4

Lừu Văn Vĩ

Phó Chủ tịch HĐND xã Tân Bắc

lvvi.xtanbac@hagiang.gov.vn

0813.297.976

5

Hoàng Ngọc Bền

Chủ tịch UBND xã Tân Bắc

hnben.xtannam@hagiang.gov.vn

0958.421.599

6

Hoàng Quốc Toản

Phó Chủ tịch UBND xã Tân Bắc

hqtoan.qb@hagiang.gov.vn

0913.530.082

7

Hứa Văn Hành

Phó Chủ tịch UBND xã Tân Bắc

hvhanh.xtantrinh@hagiang.gov.vn

0914.187.566

Tân Bắc là xã vùng II của huyện Quang Bình, cách trung tâm huyện 12km về phía bắc của huyện Quang Bình, với địa hình nằm dọc theo Quốc lộ 279 có tổng diện tích đất tự nhiên là 6.301,65 ha, được chia thành 07 thôn bản với tổng số hộ là 843 hộ, tổng số khẩu là 4.646 khẩu. Toàn xã có 10 dân tộc cùng sinh sống: Dân tộc (Pà Thẻn, Tày, Dao, Nùng, Là Chí, Cao Lan, Mông, Hoa, Kinh, Thái; thu nhập bình quân lương thực trên đầu người đạt 570 kg/người/năm. Thu nhập bình quân đầu người đạt 13,8 triệu đồng/người/năm. Các dân tộc trong xã sống xen kẽ, đoàn kết, thương yêu, đùm bọc lẫn nhau, thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, cùng nhau phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo xây dựng quê hương làng xóm ngày càng giàu đẹp văn minh, đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ngày một chuyển biến đi lên.
- Dân cư sống tương đối tập trung nên thuận lợi cho công tác quản lý, xây dựng cơ sở hạ tầng và thuận lợi cho công tác quy hoạch canh tác và sản xuất.
- Hiện tại địa phương đã phát triển nhiều nghề phụ góp phần giải quyết việc làm cho nhiều lao động và thúc đẩy phát triển kinh tế của địa phương theo hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, giảm dần lao động trong lĩnh vực nông nghiệp.
Xã triển khai xây dựng làng văn hoá du lịch tiêu biểu gắn với xây dựng nông thôn mới theo tiêu chí của tuyên bố Pan hou, hiện nay cơ bản đã triển khai hoàn thành một số hạng mục công trình, đáp ứng được nhu cầu tìm hiểu và nghiên cứu về cộng đồng dân tộc Pà Thẻn của khách du lịch trong nước và Quốc tế.

 


Tin khác