Liên đoàn Lao động

Liên đoàn Lao động

23/05/2014 00:00 1778 lượt xem

Thông tin về lãnh đạo

 - Đ/c Hồ Sỹ Ngật, Chủ tịch

   Điện thoại: 0913271436

   Email: hsngat.qb@hagiang.gov.vn

- Đ/c Đỗ Văn Hậu, Phó Chủ tịch

   Điện thoại: 0972.558.041

   Email: dvhau.qb@hagiang.gov.vn

 

Nhiệm vụ 

- Phối hợp với các cơ quan chức năng của nhà nước cấp huyện, công đoàn ngành địa phương, công đoàn tổng công ty để kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách; giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp lao động đối với các cơ sở đóng trên địa bàn; hướng dẫn, hỗ trợ, giúp Ban chấp hành công đoàn cơ sở trong việc thương lượng, ký kết thoả ước lao động tập thể, giải quyết tranh chấp lao động, tổ chức đối thoại với người sử dụng lao động, tổ chức, lãnh đạo đình công theo đúng quy định của pháp luật. Đại diện cho công đoàn cơ sở hoặc người lao động khởi kiện hoặc tham gia vào quá trình tố tụng khi được công đoàn cơ sở hoặc người lao động ủy quyền.

- Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn.

- Triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết và chủ trương công tác của Liên đoàn lao động tỉnh; chỉ thị, Nghị quyết của cấp ủy Đảng và Nghị quyết đại hội công đoàn huyện; tham gia với cấp ủy Đảng, cơ quan nhà nước về các chủ trương phát triển kinh tế - xã hội và các vấn đề có liên quan đến việc làm, đời sống của công nhân viên chức lao động.

- Tổ chức phong trào thi đua yêu nước, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn.

- Vận động đoàn viên, công nhân viên chức lao động tham gia các hoạt động xã hội, hướng dẫn các hình thức, biện pháp chăm lo đời sống, cải thiện điều kiện làm việc, xoá đói giảm nghèo, xây dựng nếp sống văn hoá, đấu tranh ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng và các tệ nạn xã hội.

- Thực hiện công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn; công tác tổ chức, cán bộ theo phân cấp của liên đoàn lao động tỉnh; xây dựng công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn vững mạnh.


Tin khác

Liên kết website