Lịch công tác

Dự kiến lịch công tác của Thường trực Huyện ủy tuần 36 năm 2021

31/08/2021 14:07 215 lượt xem

Thực hiện quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng Bộ huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025. Thường trực Huyện ủy dự kiến Chương trình công tác của cấp ủy tuần 36 năm 2021 cụ thể như sau:

1. Ngày 30/8/2021 (Thứ hai):

- Đồng chí Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện dự Hội nghị tại Ban Tổ chức Tỉnh uỷ (buổi sáng), làm việc tại cơ quan (buổi chiều).

- Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tham gia góp ý kiến vào dự thảo báo cáo Tổng kết Nghị quyết số 19-NQ/TW của BCH TW khoá XI (buổi sáng), làm việc tại cơ quan (buổi chiều).

- Đồng chí Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tham gia góp ý kiến vào dự thảo báo cáo Tổng kết Nghị quyết số 19-NQ/TW của BCH TW khoá XI (buổi sáng), họp Thường trực UBND huyện (buổi chiều).

2. Ngày 31/8/2021 (Thứ ba):

- Đồng chí Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện kiểm tra tình hình trên địa bàn và công tác chuẩn bị khai giảng năm học mới tại xã Tiên Nguyên (buổi sáng), họp Thường trực Huyện uỷ (buổi chiều).

- Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ và đồng chí Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện dự Hội nghị trực tuyến phiên họp UBND tỉnh (buổi sáng), họp Thường trực Huyện uỷ (buổi chiều).

3. Ngày 01/9/2021 (Thứ tư):

- Đồng chí Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện kiểm tra cơ sở (buổi sáng); làm việc tại cơ quan (buổi chiều)

- Đồng chí Phó bí thư Thường trực Huyện uỷ kiểm tra cơ sở (buổi sáng), làm việc tại cơ quan (buổi chiều).

- Đồng chí Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện kiểm tra cơ sở (buổi sáng), làm việc tại cơ quan (buổi chiều).

4. Ngày 02 đến 03/9/2021 (Thứ năm, thứ sáu):

Nghỉ lễ Quốc khánh 02/9

Trên đây là dự kiến lịch công tác của Thường trực Huyện ủy tuần 36 năm 2021. Thừa lệnh Ban Thường vụ Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy thông báo đến các đồng chí Uỷ viên BTV Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND huyện, các chi, đảng bộ trực thuộc chủ động chuẩn bị nội dung và bố trí lịch công tác cho phù hợp. (Các hội nghị cụ thể sẽ có giấy mời sau).


Tin khác

Liên kết website