Tin địa phương

Xã Vĩ Thượng tổng kết phong trao thi đua khen thưởng năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021

19/01/2021 11:05 85 lượt xem

Ngày 18/01, UBND xã Vĩ Thượng tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Dự có lãnh đạo Sở Ngoại vụ tỉnh; đồng chí Kim Văn Phúc, Phó Chủ tịch T.Tr HĐND huyện; các cơ quan, đơn vị huyện; cấp uỷ, chính quyền xã, thôn.

Năm 2020 dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp cùng sự phối hợp của UBMTTQ, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã, phong trào thi đua có nhiều đổi mới, góp phần đáng kể vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; công tác phát động phong trào thi đua và biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến đã có ảnh hưởng tích cực và sâu rộng, trở thành động lực to lớn góp phần thúc đẩy việc hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thi đua và nhiệm vụ công tác năm 2020. Trong 6 tháng đầu năm, tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm đạt 648,8 ha đạt 100%, tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 5.407 tấn; thu nhập bình quân đầu người đạt 43 triệu đồng/người/năm; công tác thu thuế và phí đạt 100% kế hoạch giao. Các phong trào thi đua luôn được đẩy mạnh, công tác tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức cho người dân bằng nhiều hình thức phù hợp để nâng cao tính tự giác, chủ động sáng tạo trong quá trình thực hiện; đẩy mạnh việc xây dựng nông thôn mới gắn với các phong trào thi đua thường xuyên.

Tại Hội nghị, đồng chí Kim Văn Phúc, Phó Chủ tịch T.Tr HĐND huyện ghi nhận và đánh giá cao những kết quả của cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Vĩ Thượng đã đạt được, bên cạnh đó, đồng chí cũng giao một số nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo: Đổi mới các phương pháp tổ chức các phong trào thi đua trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, tạo đột phá góp phần hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu đã đề ra; kịp thời phát hiện và nhân rộng các điển hình tiên tiến, tổ chức học tập và trao đổi kinh nghiệm thường xuyên; đổi mới, nâng cao công tác khen thưởng và kịp thời khen thưởng, biểu dương các cá nhân, tập thể có thành tích đột xuất trong học tập và sản xuất.

 

Ký kết thi đua năm 2021

Lãnh đạo xã ặng Giấy khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong năm 2020

Cũng tại Hội nghị, cấp uỷ, chính quyền xã đã tặng Giấy khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong năm 2020.

 


Tin khác