Xã Tân Trịnh

Xã Tân Trịnh

23/05/2014 07:00 1151 lượt xem

Thông tin lãnh đạo

STT

Họ và tên

Chức vụ

Email

Điện thoại

1

UBND xã Tân Trịnh

xtantrinh@hagiang.gov.vn

2

Lê Tiến Cường

Bí thư Đảng ủy xã Tân Trịnh

ltcuong.xtantrinh@hagiang.gov.vn

0838.538.318

3

Tạ Hồng Hoan

Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND xã Tân Trịnh

 thhoan.xtantrinh@hagiang.gov.vn

0916.801.299

4

Trịnh Thị Mai Hương

Phó Chủ tịch HĐND xã Tân Trịnh

ttmhuong.xtantrinh@hagiang.gov.vn

0987.923.626

5

Đỗ Bằng Giang

Chủ tịch UBND xã Tân Trịnh

dbgiang.xtantrinh@hagiang.gov.vn

0912.021.126

6

Hoàng Văn Tuệ

Phó Chủ tịch UBND xã Tân Trịnh

hvtue.xtantrinh@hagiang.gov.vn

0962.886.374

7

Phù Thanh Huân

Phó Chủ tịch UBND xã Tân Trịnh

pthuan.xtanbac@hagiang.gov.vn

0838.567.947

Tân Trịnh là một xã vùng thấp của huyện Quang Bình, cách trung tâm huyện 16 km về phía đông nam, cách thị trấn Việt Quang của huyện Bắc Quang 10 km trên tuyến Quốc lộ 279. Xã có tổng diện tích đất tự nhiên là 5.181,96 ha, được chia thành 10 thôn bản với tổng số hộ là 1046 hộ, tổng số khẩu là 4.565 khẩu. Toàn xã có 11 dân tộc cùng sinh sống: Dân tộc (Pà Thẻn, Tày, Dao, Nùng, La Chí, Cao Lan, Mông, Hoa, Kinh, Thái; Phủ Lá. Thu  nhập bình quân đầu người đạt 12.760 triệu đồng/người/năm; thu nhập bình quân lương thực trên đầu người đạt 573,7 kg/người/năm. Các dân tộc trong xã sống xen kẽ, đoàn kết, thương yêu, đùm bọc lẫn nhau, thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, cùng nhau phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo xây dựng quê hương làng xóm ngày càng giàu đẹp văn minh, đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ngày một chuyển biến đi lên.
- Có tiềm năng về quỹ đất, có khả năng phát triển nông nghiệp đa dạng nhất là nghề rừng, có khả năng phát triển công nghiệp chế biến lâm sản.
- Được sự quan tâm rất lớn của cấp trên về công tác quy hoạch xây dựng nông thôn mới, và đầu tư đồng bộ về hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật và công trình phục vụ sản xuất.
Có lực lượng lao động dồi dào là nguồn lao động chủ yếu phục vụ cho công cuộc phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Tin khác