Chuyên mục cải cách hành chính

Việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính được thực hiện nghiêm túc, kịp thời

26/08/2020 10:05 79 lượt xem

Trong 6 tháng đầu năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên các cơ quan, đơn vị, UBND các xã thị trấn trên địa bàn huyện đã chủ động thực hiện hiệu quả việc rà soát, niêm yết công khai các thủ tục hành chính theo quy định; thực hiện nghiêm túc quy trình tiếp nhận, trả kết quả và cập nhật kịp thời tiến độ giải quyết hồ sơ trên hệ thống dịch vụ công cho người dân.

Lãnh đạo huyện kiểm tra Bộ phận tiếp nhận và trả lời kiểm tra TTHC xã Tân Bắc

Theo đó, UBND huyện đã chỉ đạo Bộ phận một cửa huyện, xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính đảm bảo công khai, minh bạch, kịp thời. Tổng số hồ sơ tiếp nhận trong 6 tháng đầu năm (tính đến 15/6/2020) là trên 10.000 hồ sơ. Cấp huyện giải quyết được gần 6.000 hồ sơ, của cấp xã là trên 4.000 hồ sơ. Tình hình tiếp nhận, giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong 6 tháng đầu năm là 111 hồ sơ, trong đó trả sớm hạn, đúng hạn là 108 hồ sơ. Đồng thời để thuận tiện cho việc giao dịch, huyện cũng đã xây dựng phương án thực hiện chuyển Bộ phận một cửa sang làm việc tại Bưu điện huyện; hoàn thành việc đưa TTHC lĩnh vực Bảo hiểm xã hội, Công an huyện ra tiếp nhận tại Bộ phận một cửa, đảm bảo cho người dân thuận lợi nhất trong quá trình giao dịch. Bên cạnh những thuận lợi, còn một số tồn tại, khó khăn như: Một số xã, thị trấn chưa quan tâm thực hiện nghiêm túc việc in các phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả; chưa cập nhật đủ hồ sơ trên hệ thống dịch vụ công; không có hồ sơ tiếp nhận trực tuyến ở mức độ 3, 4. Do hầu hết nhân dân trên địa bàn huyện chưa có điều kiện được tiếp cận với máy tính, internet hoặc chưa có nhu cầu gửi hồ sơ trực tuyến… Để triển khai thực hiện tốt công tác kiểm soát thủ tục hành chính trong thời gian tới huyện tiến hành kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các xã, thị trấn; chỉ đạo các cơ quan, các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận và trả kết quả TTHC đúng quy định, đảm bảo công khai, minh bạch trong tiếp nhận, giải quyết hồ sơ cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn.

Bộ phận tiếp nhận và trả lời kết quả TTHC Thị trấn Yên Bình

Bộ phận tiếp nhận và trả lời kết quả TTHC xã Tân Bắc

 


Tin khác

Liên kết website