Tin địa phương

Vĩ Thượng tổng kết phong trào thi đua yêu nước 5 năm, giai đoạn 2015 - 2020

05/06/2020 07:00 68 lượt xem

Ngày 04/6, xã Vĩ Thượng tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước 5 năm, giai đoạn 2015 - 2020. Dự có lãnh đạo các cơ quan, đơn vị phụ trách xã; lãnh đạo chính quyền xã, Trưởng các thôn bản.

Từ thực tiễn kết quả phong trào thi đua yêu nước của xã trong 5 năm qua đã có bước phát triển tích cực, Hội đồng thi đua khen thưởng được kiện toàn, các tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ và đoàn thể thực hiện phong trào thi đua có tác dụng thiết thực đã nhân rộng các gương điển hình “Người tốt, việc tốt”. Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc có tác dụng động viên nêu gương học tập; công tác thi đua khen thưởng đã thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng chính quyền mặt trận các đoàn thể vững mạnh; xã đã triển khai đẩy mạnh phát triển kinh tế sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hoá, theo đó tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm đạt 687 ha; tổng sản lượng lương thực có hạt năm 2015 là 4,750 tấn, năm 2020 đạt 5,121 tấn tăng 317 tấn; thu nhập bình quân đầu người đạt 43 triệu/người/năm, tăng 19 triệu so với năm 2015; công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm được chú trọng, phong trào thi đua phát triển kinh tế - xoá đói giảm nghèo bền vững cho nhân dân tích cực hưởng ứng; duy trì và thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, kết hợp y học cổ truyền trong khám chữa bệnh, công tác phòng chống dịch bệnh được tăng cường, đội ngũ cán bộ hàng năm được nâng cao trình độ chuyên môn, hàng năm chăm sóc được trên 7.500 lượt người; phong trào xây dựng nông thôn mới tiếp tục được đẩy mạnh và duy trì.

Đồng chí Long Đức Chung, Bí thư Đảng ủy xã tặng Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước

Hội nghị đã tặng Giấy khen cho 7 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm, giai đoạn 2015 - 2020.


Tin khác

Liên kết website