Chính trị

Thường trực HĐND huyện giám sát đợt 2 UBND huyện năm 2021

16/09/2021 14:30 51 lượt xem

Sáng 15/9, Thường trực HĐND huyện Quang Bình do đồng chí Triệu Tài Phong, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện làm Trưởng đoàn giám sát đợt 2 về kết quả thực hiện công tác giảm nghèo và kết quả thực hiện một số chương trình, chính sách hỗ trợ đối với đồng bào người dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2020.

Thường trực HĐND huyện giám sát đợt 2 UBND huyện năm 2021
Đồng chí Triệu Tài Phong, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại buổi giám sát

Qua nghe báo cáo của UBND huyện và các ngành chuyên môn của huyện đồng chí Triệu Tài Phong, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đánh giá cao công tác chỉ đạo của UBND huyện trong việc thực hiện các chương trình dự án đã được Nhà nước hỗ trợ; đồng thời yêu cầu trong thời gian tới đối với UBND huyện cần tổ chức đánh giá hiệu quả của từng chương trình, dự án đã triển khai nhằm kịp thời phát hiện những tồn tại hạn chế để khắc phục, tổ chức nhân rộng đối với chương trình có hiệu quả. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, duy tu bảo dưỡng các công trình sau đầu tư nhằm đem lại hiệu quả sử dụng lâu dài. Đối với Phòng Dân tộc cần làm tốt công tác hối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện, các xã thị trấn trong việc triển khai thực hiện các chương trình dự án cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện; kiểm soát chặt chẽ, tránh trồng chéo trong các chương trình hỗ trợ, đối tượng được hỗ trợ; làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân trong giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. Đối với Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội tham mưu thực hiện có hiệu quả các chương trình, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, nhân rộng mô hình giảm nghèo, tăng cường công tác tuyên truyền giúp người dân nâng cao ý thức, nhận thức tích cực tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các chương trình hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh dân tộc thiểu số ít người trên địa bàn huyện.

Hoàng Tuấn- Vân Anh- Minh Tuân

Tin khác

Liên kết website