Tin địa phương

Thôn Yên phú xã Yên hà tổ chức Ngày Hội đại đoàn kết toàn dân

06/11/2020 10:48 121 lượt xem

Là một thôn vùng 2 của xã Yên hà, thôn Yên Phú có tổng diện tích tự nhiên 1645 ha với 120 hộ gồm 565 khẩu. Trong năm qua toàn thể nhân dân trong thôn đã tích cực lao động sản xuất hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động chào mừng các hoạt động chính trị và các ngày lễ lớn của dân tộc. Các tầng lớp nhân dân trong thôn luôn tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành quản lý của chính quyền địa phương, thực hiện tốt chủ trương đường lối chính sách của Đảng và nhà nước, tạo tính đoàn kết thống nhất cao, tập trung mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội xây dựng cơ sở hạ tầng trong thôn, do vậy đời sống vật chất tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao và ổn định.

Các đại biểu dự Ngày Hội đại đoàn kết toàn dân thôn Yên Phú

Trong lĩnh vực đoàn kết xây dựng đời sống kinh tế và phát triển, chung tay xây dựng Nông thôn mới và tham gia phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, chăm lo sự nghiệp giáo dục, chăm sóc sức khỏe và kế hoạch hóa gia đình, nhân dân trong thôn đã tập trung phát triển kinh tế, chuyển đổi cây trồng vật nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm nâng cao chất lượng và sản lượng cây trồng vật nuôi. Hiện nay trên địa bàn thôn đã có nhiều mô hình phát triển kinh tế có mức thu nhập trên 200 triệu đồng/năm điển hình là hộ gia đình Ông Hoàng Trung Nông, Hoàng Văn Thời, Hoàng Văn Quý... ngoài ra nhân dân trong thôn luôn đoàn kết, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc xóa bỏ các hủ tục lạc hậu trong việc cưới việc tang thực hiện tốt nếp sống văn minh theo đúng nội quy hương ước đã đề ra.

Trong thời gian tới thôn tiếp tục phát huy tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn, đồng thời tuyên truyền vận động nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, tham gia các phong trào, các cuộc vận động do cấp trên phát động.

Lãnh đạo xã Yên Hà trao Giấy chứng nhận gia đình văn hóa năm 2020 cho các hộ gia đình

Kết thúc ngày Hội Đồng chí Hoàng Trọng Khoắn, ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban tuyên giáo, Giám đốc TTBD chính trị huyện và lãnh đạo xã Yên hà đã trao quà và giấy chứng nhận gia đình văn hóa năm 2020 cho các hộ đã thực hiện tốt phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa của thôn Yên phú năm 2020.

 


Tin khác

Liên kết website