Chính trị

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng làm việc với BTV Huyện ủy Quang Bình

04/06/2024 08:23 455 lượt xem

Chiều 3.6, đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Quyền Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy: Nguyễn Minh Tiến, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Trần Mạnh Lợi, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Trần Quang Minh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; Hoàng Đình Phới, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Hoàng Gia Long, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Vương Ngọc Hà, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với BTV Huyện ủy Quang Bình, để kiểm tra kết quả thực công tác xây dựng Đảng, phát triển KT-XH 5 tháng đầu năm và kết quả thực hiện Nghị quyết số 27 của BCH Đảng bộ tỉnh về xóa bỏ hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trên địa bàn tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2022 – 2025, định hướng đến năm 2030 (Nghị quyết 27).

Quang cảnh buổi làm việc

Theo báo cáo của Thường trực Huyện ủy Quang Bình, từ đầu năm đến nay, BCH Đảng bộ huyện, BTV Huyện ủy Quang Bình đã xác định 2 nhiệm vụ trọng tâm, 1 khâu đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện; trên cơ sở các chỉ tiêu Nghị quyết năm 2024 của BCH Đảng bộ tỉnh và BCH Đảng bộ huyện, BTV Huyện ủy đã xây dựng, ban hành, triển khai đầy đủ kịp thời các chương trình, kế hoạch, phương án để lãnh đạo tổ chức thực hiện có trọng tâm, trọng điểm. Từ đó, các nhiệm vụ, chỉ tiêu cơ bản đã đạt được theo nghị quyết, kế hoạch đề ra. Tình hình kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục phát triển ổn định. Sản xuất nông nghiệp đảm bảo tiến độ theo kế hoạch; các chương trình, dự án được quan tâm triển khai thực hiện đúng tiến độ. Lĩnh vực giáo dục, y tế được quan tâm thực hiện tốt. Kết quả, trong 18 chỉ tiêu UBND tỉnh giao, có 7 chỉ tiêu đạt từ 100% kế hoạch trở lên; 9 chỉ tiêu đánh giá cuối năm và 2 chỉ tiêu chưa đạt. Đối với 12 chỉ tiêu chủ yếu đặc thù của huyện, có 5 chỉ tiêu đạt trên 90%, 2 chỉ tiêu đạt dưới 80%, 5 chỉ tiêu đánh giá cuối năm. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được quan tâm; hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, hiệu quả.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng thăm mô hình nuôi ếch tại thôn My Bắc, xã Tân Bắc.
Quyền Bí thư Tỉnh ủy trao đổi với người dân thực hiện mô hình chăn nuôi trâu tại thôn Đồng Tâm, xã Yên Thành.

Tại buổi làm việc, các đồng chí trong đoàn công tác đã có những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm góp ý về những mặt làm được, những, tồn tại, hạn chế để BTV Huyện ủy Quang Bình quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện trong thời gian tới. Trọng tâm là công tác chuẩn bị các nội dung cho Đại hội Đảng cấp cơ sở, tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2025 – 2030, đặc biệt là công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng; công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; kết quả và phương pháp thực hiện xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, việc bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp trong đồng bào các dân tộc; công tác thông tin, truyền thông và đề nghị huyện Quang Bình chú trọng công tác giải ngân vốn đầu tư công, 3 chương trình mục tiêu quốc gia, thu ngân sách; công tác quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu và giải phóng mặt bằng các dự án…

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng thăm Trung tâm Nước sạch thị trấn Yên Bình.
Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng trồng cây lưu niệm tại Khuôn viên Huyện ủy Quang Bình.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng ghi nhận, biểu dương kết quả Đảng bộ huyện Quang Bình đạt được trong 5 tháng đầu năm với những kết quả nổi nổi bật, đặc biệt là tỉnh thần đoàn kết, thống nhất, tính nêu gương trong BTV Huyện ủy; trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương đã có những kết quả cụ thể; nhân dân các dân tộc tích cực thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước. Đồng chí đề nghị BTV Huyện ủy Quang Bình tiếp thu những ý kiến đóng góp của các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy để triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc; nội dung nào làm tốt thì phát huy, nội dung nào còn tồn tại, hạn chế thì khắc phục.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tiến thảo luận tại buổi làm việc về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị.
Đồng chí Trần Mạnh Lợi, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, hảo luận tại buổi làm việc

Về nhiệm vụ thời gian tiếp theo, Quyền Bí thư Tỉnh ủy đề nghị BTV Huyện ủy Quang Bình thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và phát triển KT-XH, đảm bảo an ninh chính trị, TTATXH.

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Trần Quang Minh thảo luận về công tác kiểm tra, giám sát Đảng tại buổi làm việc.
Đồng chí Hoàng Đình Phới, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, thảo luận tại buổi làm việc

Về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, Quyền Bí thư Tỉnh ủy đề nghị BTV Huyện ủy Quang Bình thực hiện 4 nhiệm vụ cụ thể: Chỉ đạo Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện Quang Bình nhiệm kỳ 2025 – 2030, trong đó tập trung xây dựng báo cáo chính trị đảm bảo chất lượng, đánh giá đúng tình hình thực tế, nhìn nhận những kết quả đạt được, chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm và những nguyên nhân, đặc biệt là nguyên nhân chủ quan của hạn chế, khuyết điểm; đồng thời xác định những nhiệm vụ trọng tâm để có giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ tới; chuẩn bị tốt công tác nhân sự, lựa chọn được những đồng chí đủ tiêu chuẩn, có đức, có tài tham gia vào cấp ủy các cấp và cấp ủy viên BCH Đảng bộ huyện. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên; tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Quy định 144 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới; tiếp tục học tập, quán triệt các bài viết, bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác cán bộ, nhất là trong đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, sử dụng cán bộ người đồng bào dân tộc thiểu số, cán bộ nữ; cán bộ chủ chốt các xã, thị trấn; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, vi phạm những điều đảng viên không được làm và vấn đề nêu gương của đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng; quan tâm lãnh đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; công tác dân vận, dân tộc, công tác tôn giáo. Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát triển đảng viên mới đảm bảo chất lượng; thực hiện tốt việc xây dựng “chi bộ 4 tốt, đảng bộ 4 tốt”; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội theo Nghị quyết 09 của BTV Tỉnh ủy.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long thảo luận tại buổi làm việc về nhiệm vụ phát triển KT-XH.
Đồng chí Vương Ngọc Hà, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, thảo luận tại buổi làm việc

Về phát triển KT-XH, đảm bảo an ninh chính trị, TTATXH, Quyền Bí thư Tỉnh ủy đề nghị BTV Huyện ủy Quang Bình tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển nông nghiệp, chăn nuôi, kinh tế đồi rừng và Nghị quyết 05 của BCH Đảng bộ tỉnh về cải tạo vườn tạp; nghiên cứu thu hút phát triển công nghiệp tại các khu công nghiệp. Tiếp tục đẩy mạnh chương trình xây dựng nông thôn mới; đẩy nhanh việc chỉnh trang đô thị trung tâm thị trấn Yên Bình và các xã; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công, vốn 3 chương trình mục tiêu quốc gia, gắn với chất lượng các công trình dự án. Tăng cường cải cách hành chính, mạnh dạn cắt bỏ, đơn giản hóa các thủ tục hành chính không cần thiết, giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp, người dân; khắc phục tình trạng cán bộ né tránh, sợ sai không dám làm; quan tâm chuyển đổi số, đặc biệt là thực hiện hiệu quả Đề án 06. Có kế hoạch đánh giá chất lượng giáo dục – đào tạo một cách thực chất, tránh bệnh thành tích, qua đó rút kinh nghiệm, có giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục năm học 2024 – 2025. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân thực hiện Nghị quyết 27 của BCH Đảng bộ tỉnh về xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu xây dựng nếp sống văn minh, gắn với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc một cách thường xuyên, liên tục, kiên trì, bền bỉ trên địa bàn toàn huyện. Thực sự quan tâm lãnh đạo đảm bảo an ninh chính trị, TTATXH trên địa bàn huyện và thường xuyên giám sát hoạt động của các đạo lạ, đạo hoạt động trái pháp luật.

Trước đó, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng và đoàn công tác đã đến thăm mô hình chuyển đổi quản lý chợ xã Tân Trịnh; mô hình nuôi ếch, nuôi gà theo 3 chương trình mục tiêu quốc gia tại thôn My Bắc, Lủ Thượng xã Tân Bắc; mô hình nuôi trâu tại thôn Đồng Tâm, xã Yên Thành. Quyền Bí thư Tỉnh ủy cũng đã trồng cây lưu niệm tại khuôn viên Huyện ủy Quang Bình.

Nguồn Báo Hà Giang

Tin khác

Liên kết website