Kinh tế

Quang Bình tích cực thu hoạch lạc Xuân năm 2021

03/06/2021 12:32 69 lượt xem

Những ngày này, bà con nông dân trên địa bàn huyện Quang Bình đang tích cực đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lạc vụ Xuân, giải phóng đất để chuẩn bị gieo trồng vụ Mùa.

Vụ lạc Xuân năm 2021 huyện Quang Bình gieo trồng với tổng diện tích 2.108 ha, đạt 100,8%, cơ cấu giống chủ yếu là giống lạc L14, L27, Sen lai, giống Đậu tượng DT 84 và giống địa phương. Những ngày này, tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nhân dân đang tập trung ra đồng thu hoạch toàn bộ diện tích lạc Xuân, đến thời điểm này toàn huyện đã thu hoạch được 60%, năng xuất bình quân ước đạt 26,63 tạ/ ha; sản lượng đạt 5.615,4 tấn. So với trồng lúa, cùng thời gian chăm sóc nhưng trồng lạc cho thu nhập cao gấp 1,5 đến 2 lần. Để cây lạc trở thành hàng hóa huyện Quang Bình đã khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp liên doanh, liên kết, thành lập Hợp tác xã bao tiêu sản phẩm lạc cho người dân, từ đó người dân có đầu ra ổn định. Với giá bán tại thời điểm hiện tại từ 9.000 - 11.000 đồng/kg, với việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đặc biệt là đưa cây lạc vào trồng ở vụ Xuân theo hướng hàng hóa, đã giúp bà con nâng cao hiệu quả kinh tế trên cùng một đơn vị diện tích canh tác, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo của địa phương.


Tin khác

Liên kết website