Thông tin tuyên truyền

Quang Bình tích cực sản xuất lúa vụ Mùa 2021

01/07/2021 17:03 67 lượt xem

Kết thúc vụ Xuân, để kịp thời cho vụ Mùa năm 2021 đúng khung lịch thời vụ, tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân trên địa bàn huyện Quang Bình đang tích cực chuẩn bị mọi điều kiện để sản xuất vụ Mùa 2021.

Quang Bình tích cực sản xuất lúa vụ Mùa 2021
Bà con nông dân tích cực cấy vụ Mùa 2021

Để sản xuất vụ Mùa kịp thời vụ và gieo cấy đạt 100% kế hoạch về diện tích; Phòng NN&PTNT huyện đề nghị UBND các xã và bà con nông dân thực hiện tốt việc gặt xong đến đâu bà con cố gắng phát bờ, dọn vệ sinh đồng ruộng, chuẩn bị đầy đủ giống, vật tư, phân bón, máy móc để làm đất gieo cấy kịp thời vụ. Theo kế hoạch, trong vụ sản xuất Mùa 2021 này, huyện Quang Bình sẽ đưa vào gieo cấy 3.948,5 ha lúa với các loại giống lúa chủ lực cho năng suất, sản lượng cao, có khả năng chống chịu với sâu bệnh như Nhị ưu 838, Nhị ưu 725, Kinh sở ưu 1588, Việt Lai 20... Lúa thuần sử dụng các giống HT1, Khang dân 18, PC6, Đài thơm 8, Tân ưu 98... Nhận định thời tiết có những diễn biến phức tạp, huyện đã chỉ đạo các xã rà soát để xây dựng phương án tích nước, sử dụng nước hợp lý đảm bảo cân đối đủ nước cho sản xuất. Bố trí cơ cấu giống, cây trồng, thời vụ hợp lý đảm bảo sản xuất an toàn; cán bộ chuyên môn tích cực xuống thăm đồng, phát hiện và kịp thời có những biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại; hướng dẫn người dân sử dụng các loại phân bón, chế phẩm sinh học theo đúng kỹ thuật để tăng hiệu quả, tăng năng suất.

Với sự chuẩn bị tích cực của huyện cùng với sự nỗ lực của người dân, huyện Quang Bình sẽ hoàn thành kế hoạch sản xuất vụ mùa theo đúng khung thời vụ đề ra, tạo điều kiện để trồng cây vụ đông, góp phần nâng cao giá trị kinh tế trên 01 ha đất canh tác.

Vân Anh - Hoàng Tuấn

Tin khác

Liên kết website