Văn hóa - Xã hội

NHCSXH huyện Quang Bình triển khai Cuộc thi “Tìm hiểu Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 và Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư gắn với nghiệp vụ chuyên môn và pháp luật về Công đoàn”.

12/09/2021 22:15 67 lượt xem

Hướng tới kỷ niệm 19 năm ngày thành lập Ngân hàng Chính sách xã hội (04/10/2002 - 04/10/2021), khơi dậy khí thế thi đua sôi nổi, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị của Ngân hàng Chính sách xã hội. Đồng thời để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 và Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, trong thời gian tới, tích cực góp phần đạt mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo an sinh, giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới.

NHCSXH huyện Quang Bình triển khai Cuộc thi “Tìm hiểu Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 và Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư gắn với nghiệp vụ chuyên môn và pháp luật về Công đoàn”.
Hội nghị triển khai, thực hiện cuộc thi

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Quang Bình đã phối hợp với các tổ chức Hội, đoàn thể nhận ủy thác hưởng ứng, triển khai, thực hiện cuộc thi “Tìm hiểu Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 và Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư gắn với nghiệp vụ chuyên môn và pháp luật về công đoàn” do NHCSXH Việt Nam phát động.

Đối tượng tham gia dự thi: Cán bộ, người lao động NHCSXH huyện; cán bộ, hội viên, đoàn viên các tổ chức Hội; đoàn thể nhận ủy thác từ cấp xã trở lên (Mỗi Hội, đoàn thể cấp xã 01 người; mỗi Hội, đoàn thể cấp huyện 02 người).

Cuộc thi được tổ chức thành 3 kỳ kéo dài trong 3 tuần: 

- Kỳ 1 bắt đầu từ ngày 06 - 10/9/2021 

- Kỳ 2 từ ngày 13 - 17/9/2021 

- Kỳ 3 từ ngày 20 - 24/9/2021. 

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cùng với các tổ chức Hội, đoàn thể nhận ủy thác cấp huyện đã phổ biến đến các tổ chức Hội nhận ủy thác cấp xã và chỉ đạo cán bộ, hội viên, đoàn viên và cán bộ NHCSXH huyện tham gia cuộc thi đảm bảo 100% tham dự cuộc thi; tích cực ôn luyện, tìm hiểu, nghiên cứu và tham gia cuộc thi đạt kết quả tốt nhằm góp phần triển khai thực hiện tốt Kết luận của Ban Bí thư tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện. Ngay trong kỳ thi đầu tiên của cuộc thi, nhiều cán bộ, hội viên, đoàn viên và cán bộ NHCSXH đã đạt điểm tuyệt đối 20/20 câu trong phần thi trắc nghiệm của mình.

Để đạt được kết quả cao trong 2 kỳ thi còn lại Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tiếp tục tham mưu cho Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện chỉ đạo các Hội, đoàn thể nhận ủy thác cấp huyện phối hợp với Ngâng hàng Chính sách xã hội để phổ biến, chỉ đạo cán bộ, hội viên, đoàn viên tích cực ôn luyện tham gia thi đạt kết quả tốt.

Nguyễn Hằng-NHCSXH Quang Bình

Tin khác

Liên kết website