Kinh tế

Ngân hàng CSXH huyện tổ chức Lễ ký kết hợp đồng cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc đối với người lao động theo Nghị quyết 68/NQ-CP

30/08/2021 08:38 67 lượt xem

Chiều 27/8, Ngân hàng CSXH huyện tổ chức Lễ ký kết hợp đồng cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc đối với người lao động theo Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ. Dự Lễ ký kết có lãnh đạo các tổ chức Hội, đoàn thể và lãnh đạo NHCSXH huyện.

Ngân hàng CSXH huyện tổ chức Lễ ký kết hợp đồng cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc đối với người lao động theo Nghị quyết 68/NQ-CP
Ký kết hợp đồng giải ngân vốn vay giữa Ngân hàng CSXH huyện và Công ty TNHH 1 thành viên Tin học và Đầu tư Xây dựng Quang Anh Quang Bình

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn ra phức tạp đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế đất nước nói chung và đời sống người dân nói riêng. Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 và Quyết định số 23/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Để kịp thời triển khai chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn trả lương ngừng việc cho người lao động, trả lương phục hồi sản xuất đảm bảo kịp thời, hiệu quả, đúng quy định, công khai, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách, Chi nhánh đã kịp thời triển khai các văn bản liên quan đến việc cho vay để trả lương ngừng việc, chủ động báo cáo Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc,… phối hợp với Liên đoàn Lao động, Sở Lao động TB&XH; Bảo hiểm xã hội tỉnh, 4 tổ chức chính trị xã hội, báo đài tại địa phương để tuyên truyền và phổ biến chính sách hỗ trợ vay. Chi nhánh phân công cán bộ chủ động tiếp cận với người sử dụng lao động, đặc biệt là các doanh nghiệp, các cở sở sản xuất để tuyên truyền, rà soát đối tượng, giải đáp các thắc mắc về điều kiện, đối tượng vay vốn, nắm bắt nhu cầu vay vốn. Sau khi rà soát, đối với những người sử dụng lao động đủ điều kiện vay vốn, NHCSXH hướng dẫn người sử dụng lao động lập hồ sơ, hoàn thiện các thủ tục cần thiết để giải ngân vốn vay một cách thuận lợi nhất. Đến nay NHCSXH huyện đã hỗ trợ cho vay 05 lao động với tổng số tiền là 46.050.000 đối với Công ty TNHH 1 thành viên Tin học và Đầu tư Xây dựng Quang Anh Quang Bình. Có thể nói với chính sách hỗ trợ người sử dụng vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất là một trong những chính sách có ý nghĩa nhân văn cao, thể hiện sự quan tâm kịp thời của Đảng, Nhà nước trước những khó khăn chung của đất nước trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Trong thời gian tới NHCSXH huyện tiếp tục tuyên truyền về chủ trương, chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, lương phục hồi sản xuất cho người lao động đến các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp, hội viên và nhân dân biết. Ngay sau buổi tổ chức cho vay đại diện lãnh đạo Ngân hàng CSXH huyện và Công ty TNHH 1 thành viên Tin học và Đầu tư Xây dựng Quang Anh Quang Bình đã ký kết hợp đồng giải ngân vốn vay.

Hoàng Tuấn

Tin khác

Liên kết website