Tin địa phương

Lễ ra mắt Hội nàng dâu tự quản “Nguyễn, Hoàng” Lăng Quan tại thôn Hạ Thành, xã Bằng Lang

04/05/2020 07:00 113 lượt xem

Sáng 03/5. UBND xã Bằng Lang phối hợp với Hội phụ nữ và Công an xã tổ chức Lễ ra mắt Hội nàng dâu tự quản “Nguyễn, Hoàng” Lăng Quan tại thôn Hạ Thành, xã Bằng Lang. Dự Lễ ra mắt có lãnh đạo cấp ủy, chính quyền xã và Ban quản lý Chi bộ thôn.

Ra mắt Hội nàng dâu tự quản “Nguyễn, Hoàng” Lăng Quan tại thôn Hạ Thành, xã Bằng Lang

Hội nàng dâu “Nguyễn, Hoàng” Lăng Quan gồm có 03 tổ với 72 nàng dâu và có quy chế hoạt động của Hội; mục đích của Hội nhằm giáo dục mọi nàng dâu trong dòng họ tuân thủ “Gia phong” và chấp hành nghiêm các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, không phân biệt già trẻ, phải đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, phải biết giữ gìn truyền thống của Hội nàng dâu không làm gì ảnh hưởng đến thanh danh của dòng họ. Mỗi nàng dâu vào Hội phải nâng cao trách nhiệm của mình, tham gia sinh hoạt đều đúng giờ dấc có ý thức tổ chức kỷ luật. Đồng thời mỗi nàng dâu vào Hội phải có trách nhiệm nộp quỹ xây dựng Hội để phục vụ trong việc hoạt động của Hội, như: Thăm hỏi ốm đau… và phát động các phong trào thi đua trong Hội trong các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, phát triển các mô hình làm kinh tế giỏi, tham gia xây dựng nông thôn mới thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng tiêu chí “5 không 3 sạch” phấn đấu xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và thực hiện tốt quy ước, hương ước của địa phương về an ninh trật tự cho con cháu trong dòng họ. Thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với phong trào “Chung tay xây dựng NTM” phấn đấu xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”.

 


Tin khác

Liên kết website