Xây dựng Đảng, chính quyền

Khai giảng lớp bồi dưỡng LLCT chuyên môn nghiệp vụ công tác Hội Cựu chiến binh cơ sở

08/09/2020 19:32 32 lượt xem

Ngày 07.9, Hội Cựu chiến binh huyện đã phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị mở lớp bồi dưỡng LLCT chuyên môn nghiệp vụ công tác Hội Cựu chiến binh cơ sở năm 2020.

Trong thời gian 4 ngày (từ ngày 07/9 - 10/9) các học viên sẽ được truyền đạt các kiến thức như: Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở nước ta; hệ thống chính trị ở Việt Nam; vị trí, vai trò, mục đích, chức năng và nhiệm vụ của Hội Cựu chiến binhViệt Nam; xây dựng tổ chức Hội Cựu chiến binh cơ sở trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ; một số công tác nghiệp vụ của Hội Cựu chiến binh cơ sở. Qua đó, giúp cho các học viên nâng cao kiến thức, nắm vững các nội dung của công tác Hội Cựu chiến binh để từ đó vận dụng vào thực tiễn tại đơn vị.


Tin khác

Liên kết website