Xây dựng Đảng, chính quyền

Khai giảng lớp lý luận chính trị và nghiệp vụ cho Hội Nông dân ở cơ sở năm 2020

14/07/2020 07:00 36 lượt xem

Sáng 13/7, Hội Nông dân huyện phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Quang Bình tổ chức khai giảng lớp lý luận chính trị và nghiệp vụ cho Hội nông dân ở cơ sở năm 2020. Đến dự có lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, đoàn thể huyện và 70 học viên Hội Nông dân đến từ các xã, thị trấn huyện Quang Bình.

Lớp học được tổ chức trong thời gian 04 ngày, các học viên sẽ được nghiên cứu các chuyên đề: Công tác tuyên truyền của Hội Nông dân Việt Nam, xây dựng tổ chức cơ sở Hội Nông dân Việt Nam, hoạt động kinh tế - xã hội của Hội Nông dân Việt Nam, xây dựng mô hình kinh tế tập thể nông nghiệp tham gia liên kết trong chuỗi giá trị, công tác kiểm tra của Hội Nông dân cơ sở, Hội Nông dân Việt Nam với công tác hòa giải ở cơ sở và giải quyết khiếu nại, tố cáo; kỹ năng thuyết phục, kỹ năng tuyên truyền miệng do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Trung ương Hội Nông dân việt Nam biên soạn. Thông qua lớp tập huấn sẽ giúp các học viên hiểu được những nội dung cơ bản về mối quan hệ lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị và tổ chức Hội Nông dân Việt Nam. Những nội dung về vị trí, vai trò, trách nhiệm của tổ chức Hội, của hội viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam và vai trò của nông dân Việt Nam trong thời kỳ mới và một số nội dung, nghiệp vụ công tác cơ sở Hội để cán bộ Hội Nông dân ở cơ sở nâng cao nhận thức, vận dụng lý luận vào hoạt động thực tiễn và ý thức trách nhiệm của mình trong việc xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh, để tổ chức tốt các phong trào thiết thực góp phần vận động nhân dân thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ và là một tấm gương trong hoạt động xây dựng tổ chức các hoạt động phong trào nông dân ở cơ sở.


Tin khác

Liên kết website