Kế hoạch của huyện

Kế hoạch Thực hiện tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong thực thi công vụ năm 2020

14/02/2020 07:00 23 lượt xem

Ngày 13/02/2020 Ủy ban nhân dân huyện Quang Bình đã ban hành kế hoạch số 61/KH-UBND về thực hiện tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong thực thi công vụ năm 2020

Tin khác

Liên kết website