Xây dựng nông thôn mới

Hương Sơn quyết tâm hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới

27/11/2020 09:57 95 lượt xem

Hương Sơn là xã được huyện Quang Bình chọn hoàn thành mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM trong năm 2020 và cũng là xã thứ 8 của huyện hoàn thành chương trình. Với những cố gắng, nỗ lực của cán bộ, nhân dân địa phương; đến thời điểm này, xã Hương Sơn đang đạt 19/19 tiêu chí. Để “cán đích” chuẩn Quốc gia xây dựng NTM vào cuối năm nay, cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong xã đã và đang nỗ lực phấn đấu để hoàn thành các mục tiêu theo kế hoạch và lộ trình đã đề ra.

Để cán đích nông thôn mới, mỗi cán bộ xã đều nỗ lực, cố gắng cùng với nhân dân tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành các tiêu chí. Trong thời gian qua được huyện chọn là xã “Về đích” đạt chuẩn NTM trong năm nay, trong quá trình tổ chức thực hiện, xã luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền huyện, tỉnh; sự vào cuộc của các ngành chuyên môn và sự đồng tình, hưởng ứng mạnh mẽ của người dân trong tham gia, đóng góp công sức chung tay cùng Nhà nước xây dựng NTM; đến nay, xã đã đạt 19/19 tiêu chí về xây dựng NTM. Tuy nhiên, để nâng cao chất lượng tiêu chí Ban chỉ đạo xã đang tập trung nguồn lực thực hiện các tiêu chí hoàn thành nhưng chưa bền vững gồm: Tiêu chí  2 - Giao thông; tiêu chí 10 - Thu nhập.

Đối với tiêu chí hoàn thành nhưng chưa bền vững, xã đã xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện cụ thể để triển khai đạt hiệu quả cao nhất. Cụ thể: Về tiêu chí Giao thông, tổng chiều dài các tuyến đường trên địa bàn xã là 66,98 km. Đến hết năm 2019 đã được bê tông hóa 8,89 km, chiều dài các tuyến đường được đầu tư xây dựng năm 2020 là  trên 35 km. Hiện nay UBND xã đã triển khai thi công 42/42 đầu điểm công trình với chiều dài đã thực hiện được 30.000 m đạt 93,6% kế hoạch năm; trong đó, đường trục xã đã bê tông 8,25 km đạt 100% theo yêu cầu tiêu chí, đường trục thôn đã bê tông 16 km đạt 70,9%, vượt 20,9% theo yêu cầu tiêu chí, đường ngõ xóm đã bê tông trên 21 km đạt 79,3%, vượt 29,3% theo yêu cầu tiêu chí; đường trục chính nội đồng gần 5 km đạt 52,2%, vượt 2,2% theo yêu cầu tiêu chí. Các đầu điểm đang triển khai thi công được các Tổ thi công gấp rút hoàn thành. Về tiêu chí thu nhập, để nâng cao thu nhập thoát nghèo bền vững cho người dân UBND xã đã triển khai thành lập, kiện toàn các tổ sản xuất, các nhóm sở thích, triển khai nguồn vốn theo Quyết định 338/QĐ-UBND, ngày 11/3/2020 của UBND tỉnh Hà Giang; UBND xã đã triển khai cho các hộ thực hiện mô hình chăn nuôi gà, lợn, trong đó 10 mô hình nuôi Gà đen với tổng 5.000 con gà, 15 mô hình Lợn đen với tổng 150 con; bên cạnh đó xã đã triển khai Chương trình 135 hỗ trợ 45 con Lợn giống cho các hộ nghèo, cận nghèo; triển khai Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo đã hỗ trợ 84 con Lợn giống, 84 con Dê giống cho các hộ nghèo, cận nghèo tham ra Dự án. Đến thời điểm hiện tại theo kết quả rà soát đánh giá thu nhập bình quân đầu người tại xã Hương Sơn đạt 36,25 triệu đồng/người/năm.

Để kịp thời đẩy nhanh tiến độ nông thôn mới trên địa bàn xã, huyện Quang Bình cũng đã chỉ đạo các thành viên nâng cao vai trò trách nhiệm, bám sát cơ sở, chỉ đạo tổ chức thực hiện cụ thể, quyết liệt, đi đôi với hướng dẫn, kiểm tra, đề xuất giải pháp tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở; chỉ đạo các các khối, ban, ngành, đoàn thể của huyện tổ chức phát động phong trào “Ngày thứ 7 vì nông thôn mới” để thực hiện đắp lề đường, phát dọn vệ sinh các tuyến đường trên địa bàn xã. UBND xã cùng với nhân dân tổ chức ra quân “Ngày thứ 7 vì nông thôn mới” làm các hạng mục như san gạt nền đường, khơi thông cống rãnh các trục đường; vệ sinh đường làng, ngõ xóm, chỉnh trang khuôn viên công sở các cơ quan, hộ gia đình, thực hiện nhà sạch vườn đẹp.

Mặc dù trong năm nay, thời tiết khắc nghiệt, ảnh hưởng do đại dịch Covid -19, cùng với mưa bão kéo dài làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công các công trình trong xây dựng NTM. Song với sự vào cuộc cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ tích cực của người dân trong xây dựng NTM, Hương Sơn đã xây dựng được nhiều mô hình và cách làm sáng tạo, phù hợp điều kiện thực tế của địa phương để chỉ đạo và tổ chức thực hiện; nhiều mô hình sản xuất đã mang lại hiệu quả kinh tế cao. Kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM cơ bản đã làm chuyển đổi về tư tưởng, nhận thức của người dân trong đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, giảm nghèo..., bộ mặt nông thôn từng ngày được đổi thay, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện; hệ thống chính trị được củng cố, hoạt động có hiệu quả; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững...

Chỉ còn 01 tháng nữa là kết thúc năm 2020, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự cố gắng nỗ lực của cán bô, nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện, chặng đường về đích xây dựng NTM của Hương Sơn chắc chắn sẽ đảm bảo tiến độ, lộ trình và đạt nhiều kết quả tốt.


Tin khác

Liên kết website