Chính trị

Họp trực tuyến Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính và Đề án 06 của huyện

23/05/2024 20:18 238 lượt xem

Chiều ngày 22/5, UBND huyện tổ chức cuộc họp trực tuyến Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) và Đề án 06 của huyện nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 5 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 7 tháng cuối năm 2024. Đồng chí Đào Quang Diệu - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Trong 5 tháng đầu năm UBND huyện không ban hành văn bản quy phạm pháp luật; ban hành kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2024 trên địa bàn huyện. Tổ chức tuyên truyền trực tiếp được 136 buổi, cho khoảng 9.200 lượt người nghe, nội dung tuyên truyền; Luật Hôn nhân và gia đình, tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, Luật đất đai, luật giao thông đường bộ, luật Lâm nghiệp, Luật Phòng cháy chữa cháy, Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, Luật Phòng chống bạo lực gia đình và các văn bản hướng dẫn thi hành. Số lượng thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện là 272 thủ tục hành chính. Số lượng thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã là 171 thủ tục hành chính. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã đã thực hiện tương đối tốt việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ. Đề án 06 của huyện trong 05 tháng đầu năm, toàn huyện tiếp nhận, giải quyết trực tuyến 6.138/6.322 hồ sơ trực tuyến qua cổng DVC Quốc gia, đạt 97,1% vượt chỉ tiêu  được giao 27%.

        

Đồng chí Đào Quang Diệu - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận cuộc họp

Kết luận buổi họp Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Đào Quang Diệu yêu cầu Phòng Nội vụ tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, hướng dẫn các đơn vị hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính; phối hợp cơ quan tuyên truyền làm tốt công tác thông tin tuyên truyền về CCHC, tăng cường rà soát các cơ quan, đơn vị các xã, thị trấn chưa thực hiện tốt công tác CCHC, thực hiện tốt công tác tham mưu cho UBND huyện về thi, tuyển công chức, thực hiện đánh giá người đứng đầu với việc thực hiện CCHC, ký chữ ký số, ứng dụng CNTT; ngành Tư pháp phối hợp làm tốt công tác ban hành văn bản QPPL, tăng cường phổ biến TTGDPL; Văn phòng UBND huyện chuẩn hóa, đơn giản hóa TTHC, thực hiện nhiệm vụ CCHC; Phòng Tài chính - Kế hoạch trên cơ sở các đề xuất, kiến nghị kiểm tra, rà soát lại liên quan đến các khó khăn của các cơ quan, tham mưu phương án thực hiện và báo cáo UBND huyện trong tháng 5. Phòng Văn hóa - Thông tin quan tâm triển khai thực hiện các Nghị quyết về chuyển đổi số, công dân số, các ứng dựng dữ liệu dân cư; duy trì hiệu quả trang thông tin điện tử; chủ động phối hợp các ngành đẩy nhanh đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Các cơ quan chuyên môn, UBND xã, thị trấn phải có nhiều sáng kiến trong thực hiện CCHT, giải quyết các TTHC công, thường xuyên quan tâm việc chấm điểm theo bộ tiêu chí, thường xuyên rà soát, chấm điểm và gửi kết quả về Phòng Nội vụ trước tháng 11 năm 2024; thực hiện hiệu quả việc chứng thực điện tử trên dịch vụ công quốc gia.

Lý San

Tin khác

Liên kết website