Kinh tế

Họp nắm bắt tình hình triển khai tiến độ giải ngân 3 Chương trình MTQG

08/06/2024 09:27 241 lượt xem

Sáng ngày 6.6, đồng chí Chẳng Thị Liên - Phó Chủ tịch T.trực UBND huyện chủ trì cuộc họp nắm bắt tiến độ thực hiện các chương MTQG. Tham dự có lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Đồng chí Chẳng Thị Liên - Phó Chủ tịch T.Trực UBND huyện phát biểu tại cuộc họp

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo các xã, thị trấn đã thảo luận làm rõ những tồn tại, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện giải ngân nguồn vốn của các Chương trình MTQG. Các ngành của huyện cũng đưa ra các phương án giúp các địa phương tháo gỡ vướng mắc trong triển khai giải ngân nguồn vốn các chương trình. Phát biểu kết luận cuộc họp đồng chí Chẳng Thị Liên - Phó Chủ tịch T.trực UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ, chủ động phối hợp, trao đổi thông tin, xử lý các vấn đề thuộc trách nhiệm của cơ quan, đơn vị mình; tiếp tục chủ động tổ chức triển khai thực hiện, giải ngân, thanh quyết toán vốn được giao theo quy định.

Quỳnh Hoa

Tin khác

Liên kết website