Chính trị

Hội nghị BCH Đảng bộ xã Bằng Lang lần thứ VIII (mở rộng) nhiệm kỳ 2020 - 2025

23/09/2021 16:16 111 lượt xem

Ngày 22/9, Đảng bộ xã Bằng Lang đã tổ chức Hội nghị BCH lần thứ VIII (mở rộng), nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đến dự và chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Công Sự, Phó Bí thư T.Tr Huyện ủy; đồng chí Tăng Trung In, Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy.

Hội nghị BCH Đảng bộ xã Bằng Lang lần thứ VIII (mở rộng) nhiệm kỳ 2020 - 2025
Toàn cảnh Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Công Sự, Phó Bí thư T.Tr Huyện ủy phát biểu tại Hội nghị xã Bằng Lang

Trong thời gian qua Đảng bộ xã thường xuyên quan tâm giáo dục chính trị, tư tưởng đến đội ngũ cán bộ, đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng; đổi mới công tác quản lý điều hành của chính quyền; hoạt động của UBMTTQ và các tổ chức chính trị xã hội xã được nâng lên và có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần xây dựng Đảng bộ xã trong sạch, vững mạnh; phát triển kinh tế xã hội có bước tăng trưởng ổn định, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, giảm tỷ trọng ngành Nông - Lâm nghiệp, tăng tỷ trọng ngành thương mại dịch vụ; sản xuất Nông - Lâm nghiệp đã có bước phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao giá trị kinh tế trên một đơn vị diện tích canh tác; tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, thâm canh tăng vụ và áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất đạt hiệu quả kinh tế cao, duy trì và phát triển các tiêu chí nâng cao; hoạt động dịch vụ thương mại trên địa bàn xã phát triển đáng kể, góp phần lưu thông hàng hóa, trao đổi sản phẩm nông sản và một số mặt hàng thiết yếu phục vụ nhân dân; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” được triển khai sâu rộng và hiệu quả. Công tác đền ơn đáp nghĩa và bảo trợ xã hội được quan tâm chỉ đạo, thực hiện tốt. Quốc phòng - An ninh luôn được đảm bảo, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định.

Đại diện các thôn tham gia thảo luận

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Công Sự, Phó Bí thư T.Tr Huyện ủy đánh giá cao công tác lãnh chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ xã Bằng Lang, những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trên địa bàn đã đạt được trong thời gian qua, bên cạnh đó đồng chí đề nghị trong thời gian tới tiếp tục triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng bộ các cấp, các văn bản của tỉnh, huyện đến toàn thể đảng viên và nhân dân hiểu và nắm rõ; đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện theo Nghị quyết 05 của Tỉnh ủy về cải tạo vườn tạp, xây dựng kế hoạch, thẩm định rõ ràng để có cách làm phù hợp với từng hộ; rà soát, thống kê toàn bộ số hộ đã đăng ký thực hiện đạt kết quả và các hộ chưa thực hiện, lựa chọn một số hộ để làm mô hình điểm; thường xuyên kiểm tra các hộ đã được giải ngân vay vốn thực hiện như thế nào, cần sử dụng vốn vay đúng mục đích để đạt kết quả tốt; rà soát lại các tiêu chí về phát triển kinh tế - xã hội trong năm, các tiêu chí đã đạt được và các tiêu chí chưa đạt được để có những giải pháp thực hiện; đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến nhân dân hiểu và rõ mức độ nguy hiểm của đại dịch Covid - 19 đang diễn biến phức tạp, song song với đó là phòng chống dịch trên gia súc; quan tâm đến công tác giáo dục, cơ sở vật chất, trang thiết bị các trường học trên địa bàn, qua đó tích cực duy trì sĩ số học sinh; quan tâm các chế độ an sinh xã hội.

Vân Anh

Tin khác