Kinh tế

Hiệu quả thực hiện Phương án số 50 về phát triển nuôi trồng thuỷ sản tại Quang Bình

30/08/2021 20:57 60 lượt xem

Với nhiều giải pháp đồng bộ, nuôi trồng thủy sản ở huyện Quang Bình thời gian qua đã có những bước phát triển mạnh mẽ. Hiệu quả kinh tế mang lại từ các mô hình nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững đã góp phần nâng cao đời sống người dân, thúc đẩy xây dựng nông thôn mới tại nhiều địa phương.

Hiệu quả thực hiện Phương án số 50 về phát triển nuôi trồng thuỷ sản tại Quang Bình
Mô hình nuôi cá lồng tại lòng hồ thủy điện sông Chừng

Theo kết quả thống kê diện tích nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn huyện Quang Bình là 702,37 ha (trong đó diện tích ao, hồ, ruộng là 477,07 ha; diện tích hồ thuỷ điện là 225,37 ha). Tuy nhiên, diện tích ao nuôi còn nhỏ lẻ, manh mún, chưa hình thành vùng chuyên canh, sản lượng cá có giá trị kinh tế còn hạn chế, quy mô chủ yếu phục vụ gia đình và giao thương trong nội địa; trên địa bàn huyện chưa có cơ sở sản xuất con giống ổn định, chủ yếu nhập từ các địa phương dưới xuôi lên nên việc kiểm định chất lượng con giống cũng gặp khó khăn. 

Tận dụng nguồn nước sẵn có cùng diện tích ao hồ lớn, nhằm nâng cao thu nhập cho người dân, từng bước giúp người dân mạnh dạn đầu tư, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để phát triển kinh tế hộ, giải quyết việc làm và tạo được sản phẩm cung cấp ra thị trường. UBND huyện đã triển khai thực hiện theo Phương án số 50 hỗ trợ phát triển nuôi trồng thuỷ sản được 14/15 xã, thị trấn cho 456 hộ với diện tích 21,26 ha tương đương với trên 600 nghìn con giống với các loại (cá như trắm, chép, rô phi đơn tính), trong đó ngân sách huyện hỗ trợ 50% con giống, kỹ thuật, người dân đối ứng 50% con giống và chuẩn bị thức ăn, công chăm sóc. Đến nay, Phương án đã và đang đem lại hiệu quả tại các hộ dân trên địa bàn các xã, thị trấn.

Tính đến thời điểm hiện tại, huyện đã và đang triển khai có hiệu quả Phương án hỗ trợ phát triển nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn huyện, với tổng diện tích nuôi thương phẩm đang đạt 342,93ha, phấn đấu đến năm 2030 đạt 386,40 ha; tổng sản lượng nuôi trồng thuỷ sản đạt 280,46 tấn, định hướng đến năm 2030 đạt 524,30 tấn. Qua đó, tăng cường công tác tuyên truyền để người dân nhận thức được việc phát triển thuỷ sản tại địa phương là phù hợp, góp phần nâng cao nhận thức và giải quyết việc làm cho người dân; vận động người dân thực hiện nghiêm chính sách pháp luật của nhà nước trong lĩnh vực thuỷ sản, đặc biệt là nguồn thuỷ sản trong lòng hồ thuỷ điện, tăng nguồn thu, giải quyết việc làm các mô hình phát triển kinh tế

Vân Anh - Hoàng Tuấn

Tin khác

Liên kết website