Chính trị

HĐND huyện Quang Bình giám sát tại xã Xuân Minh

12/09/2021 21:40 27 lượt xem

Ngày 10/9, HĐND huyện Quang Bình do đồng chí Triệu Tài Phong, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện làm Trưởng đoàn giám sát kết quả thực hiện nguồn vốn Chương trình 135, Quyết định 2086 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng cho các xã, các thôn đặc biệt khó khăn. Cùng đi có Thường trực HĐND, UBND, các Ban HĐND huyện và một số ngành chức năng của huyện.

HĐND huyện Quang Bình giám sát tại xã Xuân Minh
Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Triệu Tài Phong cùng Thường trực HĐND, UBND, các Ban HĐND huyện và một số ngành chức năng của huyện giám sát tại xã Xuân Minh

Qua đi kiểm tra, giám sát thực tế công trình Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Lùng Lý (công trình sử dụng nguồn vốn 2086) đã xây dựng và hoàn thành vào năm 2020, công trình điện chiếu sáng thôn Lùng Lý (nguồn vốn 2086), kinh phí hỗ trợ may trang phục dân tộc Pà Thẻn, hỗ trợ mua nhạc cụ dân tộc cho thôn; các hộ gia đình được hỗ trợ nuôi trâu, hỗ trợ phân bón thuộc Dự án 2086. Đoàn đã nghe lãnh đạo xã báo cáo kết quả thực hiện các chương trình, dự án đã được hỗ trợ cho các thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã. Tại buổi làm việc các đại biểu đã dành nhiều thời gian tham gia thảo luận và trao đổi những ý kiến đóng góp trong quá trình thực hiện các dự án đã được Nhà nước hỗ trợ từ nguồn vốn Chương trình 135, Quyết định 2086; hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo tại các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện.

Phát biểu kết luận đồng chí Triệu Tài Phong, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đánh giá cao công tác chỉ đạo điều hành của cấp ủy chính quyền xã trong việc thực hiện các dự án đã được đầu tư trên địa bàn xã, đề nghị UBND xã chỉ đạo các giới Hội, đoàn thể, định hướng cụ thể cho các hộ và thực hiện tốt dự án đã được Nhà nước đầu tư. Đối với việc cung cấp phân bón cho các hộ phải thường xuyên kiểm tra việc sử dụng đảm bảo đúng mục đích, tổ chức rà soát lại các công trình đã được Nhà nước đầu tư trên địa bàn xã; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên đối với các chương trình được đầu tư tại các trường học… phối hợp với Phòng Dân tộc kiểm tra hiệu quả của các dự án đã được đầu tư; HĐND xã cần tiếp tục tăng cường giám sát các chương trình và đồng chí đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương cần tiếp tục quan tâm công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc như: Dệt thổ cẩm, trang phục dân tộc của người Pà Thẻn; làm tốt công tác tuyên truyền cho nhân dân về phòng chống tảo hôn, kết hôn cận huyết thống, cùng với đó cần quan tâm hơn nữa tới người có uy tín, nghệ nhân dân gian trên địa bàn xã. Đối với lĩnh vực phát triển kinh tế cần quan tâm nhân rộng các mô hình có hiệu quả cao góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế trên  địa bàn xã.

Hoàng Tuấn

Tin khác

Liên kết website