Chính trị

HĐND huyện Quang Bình giám sát tại xã Hương Sơn

10/09/2021 15:29 46 lượt xem

Ngày 09/9, HĐND huyện Quang Bình giám sát kết quả thực hiện nguồn vốn Chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng cho các xã, các thôn đặc biệt khó khăn tại xã Hương Sơn. Đồng chí Triệu Tài Phong, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện làm Trưởng đoàn giám sát. Cùng đi có Thường trực HĐND và các Ban HĐND huyện và một số ngành chức năng của huyện.

HĐND huyện Quang Bình giám sát tại xã Hương Sơn
Bi thư Huyện ủy Triệu Tài Phong phát biểu tại buổi giám sát xã Hương Sơn
HĐND huyện Quang Bình giám sát tại công trình đập, kênh mương Nà Tỵ tại thôn Buông, xã Hương Sơn

Qua kiểm tra, giám sát thực tế công trình cấp nước sinh hoạt tại Trung tâm xã Hương Sơn, công trình đập, kênh mương Nà Tỵ tại thôn Buông thuộc nguồn vốn Chương trình 135 và một số hộ gia đình chăn nuôi lợn, dê sinh sản được hỗ trợ kinh phí từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, công tác sửa chữa công trình kênh mương Soong Hỏ, thôn Sơn Nam. Nghe lãnh đạo xã báo cáo về thực hiện các chương trình dự án đã được hỗ trợ cho các thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã. Cũng tại buổi làm việc các đại biểu đã dành nhiều thời gian tham gia thảo luận và trao đổi những ý kiến đóng góp trong quá trình thực hiện các dự án đã được Nhà nước hỗ trợ từ nguồn vốn Chương trình 135 để đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo tại các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện.

HĐND huyện Quang Bình giám sát hộ gia đình chăn nuôi lợn sản được hỗ trợ kinh phí từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

Phát biểu kết luận đồng chí Triệu Tài Phong, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đánh giá cao công tác chỉ đạo điều hành của cấp ủy chính quyền xã trong việc thực hiện các dự án đã được đầu tư trên địa bàn xã, đồng chí đề nghị UBND xã chỉ đạo các giới Hội, đoàn thể, định hướng cụ thể cho các hộ và thực hiện tốt dự án đã được Nhà nước đầu tư, đối với việc cung cấp phân bón cho các hộ, xã cần thường xuyên kiểm tra, giám sát để sử dụng đúng mục đích; tăng cường công tác kiểm tra giám sát thường xuyên đối với các chương trình được đầu tư tại các trường học cũng như các hộ chăn nuôi lợn, dê... phối hợp với Phòng Dân tộc kiểm tra hiệu quả của dự án khi được đầu tư vốn; đồng thời duy trì và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế có hiệu quả cao, làm tốt công tác tuyên truyền đến các hộ dân trong thôn về phòng chống tảo hôn, kết hôn cận huyết thống; cùng với đó cần quan tâm hơn nữa đối với những người có uy tín trên địa bàn xã.

Hoàng Tuấn

Tin khác

Liên kết website