Lịch công tác

Dự kiến lịch công tác của Thường trực Huyện ủy đầu tháng 5 năm 2020

01/05/2020 07:00 16 lượt xem

Thực hiện quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng Bộ huyện khóa III, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Thường trực Huyện ủy dự kiến Chương trình công tác của cấp ủy từ ngày 01 - 08/5/2020 như sau:

            Ngày 04/5/2020 (Thứ hai):

- Đồng chí Triệu Tài Phong - Bí thư Huyện ủy và đồng chí Hoàng Ngọc Liên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện làm việc tại cơ quan (cả ngày).

- Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng - Chủ tịch UBND huyện dự công bố Quyết định kiểm toán tại UBND tỉnh (buổi sáng); Đối thoại trực tiếp với người dân tại phòng họp tầng 1 UBND huyện (buổi chiều).

Ngày 05/5/2020 (Thứ ba)

- Đồng chí Triệu Tài Phong - Bí thư Huyện ủy làm việc tại cơ quan (buổi sáng); Dự, chủ trì Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Quân sự huyện (buổi chiều).

- Đồng chí Hoàng Ngọc Liên - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Đảng tại xã Hương Sơn (buổi sáng); làm việc tại cơ quan (buổi chiều).

- Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đối thoại trực tiếp với người dân tại phòng họp tầng 1 UBND huyện (cả ngày).

Ngày 06/5/2020 (Thứ tư);

- Đồng chí Triệu Tài Phong - Bí thư Huyện ủy kiểm taa công tác chuẩn bị Đại hội Đảng tại xã Tân Bắc (buổi sáng); làm việc tại cơ quan (buổi chiều).

- Đồng chí Hoàng Ngọc Liên - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Đảng tại xã Vĩ Thượng (buổi sáng); làm việc tại cơ quan (buổi chiều).

- Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đối thoại trực tiếp với người dân tại phòng họp tầng 1 UBND huyện (cả ngày).

Ngày 07/5/2020 (Thứ năm):

- Đồng chí Triệu Tài Phong - Bí thư Huyện ủy kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Đảng tại xã Yên Thành (buổi sáng); làm việc tại cơ quan (buổi chiều).

- Đồng chí Hoàng Ngọc Liên - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì họp Tiểu ban Hậu cần, Bảo vệ phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IV (buổi sáng); làm việc tại cơ quan (buổi chiều).

- Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện làm việc với các Doanh nghiệp (buổi sáng); làm việc tại cơ quan (buổi chiều).

Ngày 08/5/2020 (Thứ sáu):

- Đồng chí Triệu Tài Phong - Bí thư Huyện ủy dự Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 34 (quý 1/2020) (cả ngày).

- Đồng chí Hoàng Ngọc Liên - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện làm việc tại cơ quan (cả ngày).

- Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì họp Thường trực UBND huyện (buổi sáng); làm việc tại cơ quan (buổi chiều).

Trên đây là dự kiến lịch công tác của Thường trực Huyện ủy từ ngày 01 - 08/5/2020. Thừa lệnh Ban Thường vụ Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy thông báo đến các đồng chí Uỷ viên BTV Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND huyện, các Chi, Đảng bộ trực thuộc chủ động chuẩn bị nội dung và bố trí lịch công tác cho phù họp.

(Các Hội nghị cụ thể sẽ có giấy mời sau).


Tin khác

Liên kết website