Lịch công tác

Dự kiến lịch công tác của Thường trực Huyện ủy đầu tháng 02 năm 2020

03/02/2020 07:00 93 lượt xem

       Thực hiện quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng Bộ huyện khóa III, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Thường trực Huyện ủy dự kiến Chương trình công tác của cấp ủy từ ngày 01-15/02/2020 như sau:

Ngày 01/02/2020 (Thứ bảy):

Tập thể Thường trực Huyện ủy dự Lễ hội Lồng Tồng tại xã Xuan Giang (cả ngày).

Ngày 03/02/2020 (Thứ hai):

- Họp thường trực Huyện ủy (buổi sáng).

- Đồng chí Triệu Tài Phong - Bí thư Huyện ủy làm việc tại cơ quan (buổi chiều).

- Đồng chí Hoàng Ngọc Liên, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện họp triển khai phân bổ dự toán ngân sách khối Huyện ủy với các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Huyện ủy (buổi chiều).

- Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện họp Thường trực UBND huyện (buổi chiều).

Ngày 04/02/2020 (Thứ ba)

- Các đồng chí Thường trực Huyện ủy dự Tết trồng cây xuân Canh Tý 2020 (buổi sáng), làm việc tại cơ quan (buổi chiều).

Ngày 05/02/2020 (Thứ tư):

- Tập thể Thường trực Huyện ủy dự chủ trì Hội nghị giao ban Bí thư các Đảng ủy trực thuộc tháng 02/2020 (buổi sáng);

- Đồng chí Triệu Tài Phong - Bí thư Huyện ủy; đồng chí Hoàng Ngọc Liên, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện dự Hội nghị cán bộ, công chức năm 2020 của khối Huyện ủy (buổi chiều).

- Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện tiếp công dân huyện (buổi chiều).

Ngày 06/02/2020 (Thứ năm):

- Đồng chí Triệu Tài Phong - Bí thư Huyện ủy kiểm tra công tác trước trong và sau Tết tại xã Xuân Giang (buổi sáng);làm việc tại cơ quan (buổi chiều).

- Đồng chí Hoàng Ngọc Liên, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện kiểm tra kiểm tra công tác trước trong và sau Tết tại xã Tân Trịnh (buổi sáng);làm việc tại cơ quan (buổi chiều).

- Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện kiểm tra công tác trước trong và sau Tết tại xã Tân Bắc (buổi sáng);làm việc tại cơ quan (buổi chiều).

Ngày 07/02/2020 (Thứ sáu):

- Đồng chí Triệu Tài Phong - Bí thư Huyện ủy kiểm tra công tác trước trong và sau Tết tại xã Yên Hà (buổi sáng);làm việc tại cơ quan (buổi chiều).

- Đồng chí Hoàng Ngọc Liên, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện kiểm tra kiểm tra công tác trước trong và sau Tết tại xã Hương Sơn (buổi sáng);làm việc tại cơ quan (buổi chiều).

- Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện kiểm tra công tác trước trong và sau Tết tại các xã, thị trấn (buổi sáng); làm việc tại cơ quan (buổi chiều).

Ngày 10/01/2020 (Thứ hai):

- Họp Thường trực Huyện ủy (buổi sáng); làm việc tại cơ quan (buổi chiều).

Ngày 11/02/2020 (Thứ ba):

- Tập thể Thường trực Huyện ủy dự họp Ban thường vụ Huyện ủy tháng 02/2020 (buổi sáng);làm việc tại cơ quan (buổi chiều).

Ngày 12/02/2020 (Thứ tư):

- Các đồng chí Thường trực kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân năm 2020 tại huyện (buổi sáng); làm việc tại cơ quan (buổi chiều).

Ngày 13/02/2020 (Thứ năm):

- Tập thể Thường trực Huyện ủy dự Lễ giao nhận quân năm 2020 (buổi sáng); làm việc tại cơ quan (buổi chiều).

Ngày 14/02/2020 (Thứ sáu):

- Các đồng chí Thường trực Huyện ủy dự chủ trì Hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào báo cáo Chính trị Đại hội Đảng bộ huyện Quang Bình lần thứ IV (buổi sáng); làm việc tại cơ quan (buổi chiều).

Trên đây là dự kiến lịch công tác của Thường trực Huyện ủy từ ngày 01- 15/02/2020. Thừa lệnh Ban thường vụ Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy thông báo đến các đồng chí Uỷ viên BTV Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND huyện, các chi, đảng bộ trực thuộc chủ động chuẩn bị nội dung và bố trí lịch công tác cho phù hợp.

(Các hội nghị cụ thể sẽ có giấy mời sau).


Tin khác

Liên kết website