Tài liệu

Cung cấp số liệu về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT năm 2016

04/07/2016 07:00 231 lượt xem

 Ngày 04 tháng 7 năm 2016 Ủy ban nhân dân huyện có văn bản gửi các cơ quan, đơn vị, ban ngành đoàn thể, UBND các xã, thị trấn về việc Cung cấp số liệu về mức độ sẵn sáng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT năm 2016.

Để có số liệu gửi Sở Thông tin và Truyền thông phục vụ Báo cáo Vietnam ICT Index 2016 và báo cáo UBND tỉnh, Phòng Văn hóa và Thông tin kính đề nghị Quý cơ quan, đơn vị tổ chức thu thập và cung cấp số liệu theo mẫu phiếu sau:

Mẫu Phiếu số 02: Áp dụng đối với các cơ quan, ban ngành đoàn thể, UBND các xã, thị trấn;

 

Kết quả khảo sát gửi về Phòng Văn hóa và Thông tin trước ngày 18/7/2016. Đơn vị nào không báo cáo hoặc báo cáo chậm, Phòng Văn hóa và Thông tin sẽ báo cáo UBND huyện theo quy định.

 


Tin khác

Liên kết website