Chiến lược phát triển kinh tế

Bế giảng lớp bồi dưỡng LLCT và nghiệp vụ cho cán bộ đoàn cơ sở năm 2016

17/11/2016 07:00 62 lượt xem

Chiều ngày 16/11. Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện, Công đoàn ngành Giáo dục tổ chức Bế giảng lớp Bồi dưỡng LLCT và nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn cơ sở ngành Giáo dục, năm 2016.

 Trong thời gian theo học, các học viên đã được nghiên cứu 6 chuyên đề trong giáo trình bồi dưỡng LLCT và nghiệp vụ Công đoàn do Ban tuyên giáo Trung ương phối hợp với Tổng LĐLD Việt Nam biên soạn. Qua lớp bồi dưỡng này đã giúp các học viên nắm được những vấn đề cơ bản về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; về Đảng Cộng sản Việt Nam - Người tổ chức, lãnh đạo và là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam; nắm được hệ thống chính trị và phương thức lãnh đạo của Đảng, đối với hệ thống chính trị của nước ta hiện nay; đồng thời các học viên cũng nắm được các vấn đề chung về phong trào công nhân và Công đoàn Việt Nam; nội dung hoạt động  chủ yếu của Công đoàn ở cơ sở và phương pháp hoạt động chủ yếu của Công đoàn ở cơ sở.

Thông qua những chuyên đề được học, khi trở về cơ sở, các học viên đã được nâng cao nhận thức về trình độ lý luận chính trị và nghiệp vụ, dễ dàng vận dụng vào thực tiễn về công tác; bên cạnh đó vận dụng lý luận vào thực tiễn nâng cao ý thức trách nhiệm của mình trong việc xây dựng tổ chức công đoàn trong sạch, vững mạnh.


Tin khác

Liên kết website