Gương Người tốt - Việc tốt

Anh Tống văn Hiệp làm theo lời bác

26/07/2021 11:05 57 lượt xem

Là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, với tính cách năng động, nhiệt tình, cởi mở, gần gũi với quần chúng nhân dân, anh Tống Văn Hiệp, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Yên Hà, huyện Quang Bình là một trong những tấm gương điển hình tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Anh Tống văn Hiệp làm theo lời bác

Năm 2019, anh Tống Văn Hiệp được bầu là Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc xã Yên hà. Trên cương vị công tác mới, anh  không khỏi băn khoăn, lo lắng bởi đây là nhiệm vụ đòi hỏi người cán bộ phải linh hoạt, nhiệt tình, trách nhiệm; đồng thời phải luôn sâu sát, gần gũi, gắn bó với quần chúng nhân dân. Xác định vai trò của Mặt trận Tổ quốc là nòng cốt, nhân dân là sức mạnh, muốn các phong trào, hoạt động phát triển thì phải chăm lo xây dựng từ cơ sở, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân. Anh Hiệp chia sẻ “Muốn hiểu được dân thì phải thường xuyên gần gũi với dân, lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng của nhân dân, muốn nói được dân thì trước hết cán bộ phải là những người gương mẫu đi đầu”. Chính vì vậy, anh luôn dành nhiều thời gian xuống địa bàn khu dân cư, đến từng hộ gia đình để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và kịp thời nắm bắt những vấn đề phát sinh từ cơ sở thôn. Từ đó, anh cùng với tập thể Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã kịp thời kiến nghị, đề xuất với Đảng uỷ, Chính quyền xã  để có những giải pháp hỗ trợ, giúp đỡ người dân, nhất là đối với các gia đình chính sách, gia đình nghèo trong xã.

Anh thường xuyên đi cơ sở, tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách phát luật của nhà nước, nâng cao ý thức, trách nhiệm, tinh thần năng động, sáng tạo, chủ động áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nhờ có hoạt động tích cực của anh, toàn  xã đã có 45 mô hình phát triển kinh tế  giỏi, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi được đẩy mạnh góp phần nâng cao thu nhập cho nhân dân, đến nay trên toàn xã có 258 hộ khá, giàu; thu nhập bình quân đầu người đạt 35 triệu đồng/người/năm. Trong chương trình hỗ trợ cho người nghèo, đã xây dựng mô hình nuôi Trâu luân chuyển hỗ trợ cho các hộ nghèo trong toàn xã với số lượng 02 con, đến nay đã luân chuyển và phát triển được 4 con trâu. Thực hiện chương trình hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết được 20 nhà góp phần ổn định cuộc sống cho nhân dân. Anh cùng với UBMTTQ xã Yên Hà tổ chức thăm hỏi, động viên tặng quà vào ngày lễ, tết cho các gia đình thương binh, thân nhân liệt sỹ, người già, trẻ mồ côi, người cô đơn, người tàn tật với tổng số là 184 người được hưởng chế độ xã hội. Hằng năm đôn đốc các tổ chức thành viên huy động hội viên, đoàn viên và nhân dân giúp đỡ các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng bằng ngày công lao động được hơn 876 ngày công; thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng với tổng số tiền 28.900.000đ.

Anh Tống Văn Hiệp chủ trì diễn đàn lắng nghe dân nói tại thôn Yên Sơn, xã Yên Hà

Ra lời kêu gọi các tổ chức, cá nhân ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid- 19, kết quả vận động được 3.200.000đ ủng hộ chốt kiểm dịch Yên Thành- Quang Bình; vận động cán bộ, công chức ủng hộ được 2.800.000đ, theo lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Tỉnh.

Cùng với UBMTTQ xã Yên Hà, anh và các tổ chức đoàn thể xã hội thường xuyên tuyên truyền nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng gia đình văn hóa, thôn văn hóa, tham gia các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, kết quả hằng năm có 89 % hộ gia đình đạt gia đình văn hóa.

Tuyên truyền, vận động nhân dân phát quang đường làng ngõ xóm xanh, sạch, đẹp và trồng hoa hai bên đường, được 735 m; vận động nhân dân mỗi hộ làm lò đốt rác để sử lý rác thải, làm lò đốt rác tại 10/10 thôn được 275 lò hiện nay đã đưa vào sử dụng có hiệu quả.

Xây dựng mô hình “Thắp sáng đường quê” tại xóm 3, thôn Xuân Phú với tổng số 30 cột điện chiếu sáng, chiều dài là 750 m (Công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện Quang Bình) và tại thôn Chàng sát, Tân Chàng với tổng chiều dài là hơn 1.510 m; huy động xã hội hóa với tổng số tiền là 46.000.000đ và 89 công.

Xây dựng mô hình tuyên truyền vận động khéo tại thôn Chàng Thẳm với 7 thành viên và đã phát huy hiệu quả như: Tuyên truyền nhân dân thu gop rác thải, xử lý rác đúng nơi quy định; thường xuyên đọn dẹp đường làng, ngõ xóm sáng, xanh, sạch, đẹp; đặc biệt vận động các hộ chăn nuôi gia súc có hệ thống xử lý chất thải và sử dựng Bioga nhàm giữ vệ sinh chung không gây ô nhiễm môi trường.

Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, huy động nhân dân tham gia làm đường, được hơn 1.232 ngày công; vận động nhân dân hiến đất được 1.420 m2 đất để làm đường giao thông liên thôn, xóm và xây dựng nhà văn hóa thôn…

Xây dựng kế hoạch tổ chức “Diễn đàn Mặt trận lắng nghe dân nói” hằng năm, kết quả tổ chức diễn đàn “Mặt trận lắng nghe dân nói” được 20 cuộc, có hơn 879 nhân dân tham gia, qua đó tiếp thu được hơn 223 ý kiến tham gia vào công tác xây dựng Đảng, chính quyền.Thường xuyên nắm bắt tư tưởng của các tầng lớp nhân dân; tổ chức tiếp xúc đối thoại giữa Bí thư Đảng ủy với nhân dân tại 10/10, thông qua hội nghị đã kịp thời giải quyết những khó khăn, bức xúc của nhân dân.

Xây dựng kế hoạch giám sát và phản biện xã hội hằng năm, kết quả tổ chức Giám sát - phản biện xã hội được 15 cuộc tại 10/10 thôn. Giám sát, thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP, ngày 9/4/2020 của Thủ Tướng Chính phủ, Nghị quyết về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Giám sát thường xuyên đối với các công trình đang thi công trên địa bàn xã; đặc biệt là thi công tuyến đường Việt Quang - Xuân Giang.

Thường xuyên tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí đã nâng cao chất lượng tổ chức bộ máy cán bộ cấp xã và phương thức hoạt động của UBMTTQ trong việc thực hiện quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện cơ chế “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát” tham gia có hiệu quả vào công tác quản lý ở địa phương, giám sát hoạt động của chính quyền, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức để ngăn chặn tham nhũng, lãng phí và sách nhiễu với nhân dân.

Với quyết tâm chính trị cao cùng sự thống nhất, đồng thuận trong toàn Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân, năm 2018, xã Yên Hà đã được công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới. Trong thành tích chung đó có một phần đóng góp quan trọng của cá nhân anh Tống Văn Hiệp.

Không những tham gia thực hiện tốt công tác xã hội, anh Hiệp còn tích cực tham gia các hoạt động ở khu dân cư, địa bàn nơi cư trú; giữ mối quan hệ tốt với làng, xóm; thực hiện tốt quy ước ở khu dân cư về xây dựng gia đình văn hoá, gia đình kiểu mẫu. Gia đình anh luôn được đánh giá là gia đình văn hoá mẫu mực trong khu dân cư. Không những giỏi việc nước, anh còn làm kinh tế giỏi vì vậy anh rất được bà con nhân dân xã Yên Hà tin yêu, mến phục. Anh đã được cán bộ và nhân dân tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND xã Yên Hà nhiệm kỳ 2021-2025 và bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND xã Yên Hà tháng 7/2021.

Với sự tận tâm, trách nhiệm trong công việc, anh Tống Văn Hiệp đã được Đảng uỷ - UBND - UBMTTQ xã Yên Hà tặng nhiều Giấy khen. Đặc biệt, năm 2021 anh vinh dự được UBND tỉnh Hà Giang khen thưởng có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của bộ chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thu Hương - BTG Huyện ủy Quang Bình

Tin khác

Liên kết website